De afbeeldingen bij noten

374 Chinese sterrenwacht Chinese sterrenwacht. Hiervan is menig afgebeeld instrument nog steeds te bezichtigen.
Uit: Kopergravure uit 'Histoire de Voyage', 1747 CE.

375 maanfasentabel Maanfasentabel.

Uit: Athanasius Kircher, Ars magna lucis, Amsterdam 1671 CE. Universitätsbibliothek Heidelberg.

376 dertien manen Dertien zon/maanfasen cycli als grondslag der alchemistische eenheid.

Uit: Manuscript van ± 1530 CE uit de Stadtbibliothek Vadiana, St.Gallen.

377 Planeetsferen Planeetsferen

Uit : Tau en Astrologie in de I Tjing ; Inwijding in de structuur en symboliek, dat t.z.t. op deze site te downloaden zal zijn.

378 planeetsferen plat schema Idem.

379 planeetsferen rond schema Idem.

380 Cheiron Cheiron vaart over de rivier de Styx (lett. 'haat') naar de Hellepoort van Hades. Joachim Patinir (1485-1524 CE).

Uit: Prado Museum, Madrid.

381 Chiron Schema van de (in 1977 CE wetenschappelijk ontdekte) planetoïde Chiron die -vrijwel gelijknamig aan een der manen van Pluto; Cheiron- nog slechts voor een minimaal gedeelte binnen de sfeer van Zon t/m Saturnus beweegt. Vanuit astrologisch oogpunt is deze verafgelegen plutomaan niet erg interessant; een onbeduidende slaaf van Pluto. Diens naam zou in vergelijking tot een planeetje binnen de sfeer van Saturnus minder bekend behoren te zijn. Een naamsverwisseling lijkt me hier dan ook niet verwonderlijk; m.n. omdat Pluto-symboliek ons het gemaskeerde aangezicht toont (de wolf in schaapskleren, de valse naam, het 'ministerie van vrede'.)

Uit : Tau en Astrologie in de I Tjing ; Inwijding in de structuur en symboliek, dat t.z.t. op deze site te downloaden zal zijn.

382 kopstaand ei Het omgekeerd georiënteerde (kopstaand ei) verwikkelt zich naarmate de Tijd afloopt.

Uit: Analysis of Ancient Mythology. J. Bryant, 1774 CE.

383 Keerkringen Het hoogste punt aan de hemel bereikt de zon bij de Kreeftskeerkring in de zomer. Bij de Steenbokskeerkring in de winter is diens afstand tot de aarde het geringst. De gemiddelde positie bevindt zich op de evenaar in de Lente en herfst.

Uit : Tau en Astrologie in de I Tjing ; Inwijding in de structuur en symboliek, dat t.z.t. op deze site te downloaden zal zijn.

384 Vereniging van het onverenigbare Vereniging van het onverenigbare. Hermes Trismegistos met het Sofische Zwavel en Kwik der dierenriem.

Uit: M.Maier. Symbola Aureae, Frankfurt 1617 CE. Koninklijke Bibliotheek Brussel.

385 Verzoening van het onverenigbare Verzoening van het onverenigbare.

Uit: 'Glauben, Wissen und Kunst der alten Hindus' van Nikolaus Mueller. (Mainz 1822 CE, tab.II, fig.17)

386 Bron Bron ('well')

Uit: Museum Hermeticum. Frankfurt 1749 CE.

387 What is man 'What is Man?'

Uit: Collectie Mrs. William T.Tonner

388 vuuraltaar Het vuur bevat de essentie van het goddelijke.

Uit: Atashkad: vuurtempel in de oude stad Yazd (Centraal Iran).

389 munt met vuuraltaar Zoroastrisch vuuraltaar op een Sassanidenmunt (224-242 CE.).

Uit: British Museum (CM 1850-4-12-90).

390 Mexicaans kalenderschema Dit Mexicaanse kalenderschema (Met Hoofd-/Vaste- en Beweeglijke tekens!?), toont de Mixteekse opvatting over de cycli (1250-1500 CE). De vier wereldrichtingen worden aangeduid als kinderen van de voorwereldlijke (ongeslachtelijke) Ometecuhtli. Het Oosten (bovenaan in rood afgebeeld) symboliseerde vruchtbaarheid en leven. Het Noorden was zwart en koud, verbonden met de dood. Bij het Zuiden hoorde de kleur blauw, bij het Westen wit. In het centrum bevindt zich de god Xiuhtecuhtli.

Uit: Codex Fejervary Mayer, World Museum Liverpool (# 12014 M).

391 Chinees symbool voor water Het Chinese symbool voor water dat de levenbrengende krachten en daarmee de bron van alle leven aanduidt.

Uit: (gangbaar Mandarijn).

392 Wind Wind (Uranus)

Uit: Michael Maier, Atalanta fugiens, Oppenheim 1618 CE.

393 Persoonlijke planeten De persoonlijke planeten worden vleiend, als door vorstin Elisabeth I van Engeland geregeerd, aangeboden als onderscheiding, in deze tijd waarin de astrologie zelf
reeds aan het vervallen is tot marginale bezigheden.

Uit: ?

394 vrouwe der volkeren Vrouwe der volkeren met schaapjes; devotieprent.

Uit: Rijksmuseum voor Volkskunde 'Het Openluchtmuseum', Arnhem.

395 KwanYin op aarddraak Kwan Yin, met kindje, op de aarde-draak staand. Kwan Yin wordt ook wel Soeng-Tse Niang-Niang genoemd; de vrouwe die kinderen brengt.

Uit: Trustees of the Lady Lever Art Gallery, Port Sunlight.

396 Maria op aarddraak De Reine (Maria) Maagd, op de wereldse slang staand.

Uit: Particuliere verzameling.

397 Alchemistische mercurius op aarddraak Alchemistische Maagdelijke ('Mercurius') die op de werelddraak staat.

Uit: Johann Daniel Mylius, 'Philosophia reformata continens libros binos', Frankfurt 1622 CE. British Library, Londen.

398 alchemisten laboratorium Westers Alchemisten laboratorium. Dit ideale laboratorium toont ons o.a. de spreuk: 'Waak in de slaap' boven de deur 'want wij zijn van het materiaal waaruit dromen worden gemaakt' (Als bij Shakespeare in 'The Tempest'). Dit wordt gedaan door gebed en contemplatieve beschouwing van de werken Gods in het oratorium (links) waar de alchemist voor astrologische schema's en een hebreeuwse geschrift met de godsnaam Jehova geknield zit, en door te werken in het laboratorium (rechts), dat rust op de zuilen van ervaring en rede. In de kolven en flessen bevinden zich symbolische stoffen (hylè;de oermaterie van Aristoteles, azotum;de mercuriale levensboom, Sulpher (zwavel), Mercurius (kwikzilver) en Zon (Potas). Op de voorgrond zien we rechts een oventje met de spreuk: 'haast af en toe'. In het midden een grote tafel met daarop de hulpmiddelen (luit, viola, notenboek en waag, gewichtjes, bel, passer) die voor maat en harmonie dienen en om 'droefheid en vijandige geesten' te verjagen zoals op het overhangende kleed geschreven staat. Links een tafeltje met reukoffers. (Evenwicht en harmonie tussen links en rechts, hoog en laag, vrouwelijk en mannelijk, zijn voor Oosterse mystici net zo ideaal als voor Westerse mystici.)

Uit: Door Heinrich Khunrath, Amphitheatrum sapientiae aeternae. 1602 CE.

399 Philo sophia Philo sophia. 'De Grieken noemen me Sophia, de Romeinen Sapientia. De Egyptenaren en Chaldeeén hebben me uitgevonden, de Grieken me opgeschreven, de Romeinen hebben me doorgegeven en de Duitsers hebben me uitgebreid.' (inscriptie boven). 'Wat het wezen van hemel, aarde, lucht en water bepaalt en waaruit het mensenleven bestaat evenals wat de vurige God op de hele wereldbol schept: alles draag ik, Philosophia, in mijn borst.'

Uit: Amores, Conrad Celtic. Houtsnede door Albrecht Dürer. Neurenberg 1502 CE. Staatliche Museen zu Berlin -Preußischer Kulturbesitz- Kupferstichkabinett, Berlin.

400 Duizendblad Duizendblad.

Uit: De Flora van Oudemans (1e uitgave; 1859-1862 CE)

401 gelouterd Uit het louteringsproces -dat zowel in China als Europa voorgesteld wordt door het in een gesloten vat gekookt worden van de leerling- komt de pauw voort. Het vermogen om uit de grot te kunnen klimmen en de drijfveren te doorzien vereist echter wel het integreren (opeten,verteren) van de eigen drijfveren en het 'verdampen' van de emoties.

Uit: Een manuscript (18e eeuw) in het bezit van Dr. C.Rusch, Appenzell.

402 cyclisch Cirkelgang.

Uit: D.A. Freher, Paradoxa Emblemata, Manuscript 18e eeuw.

403 beeldomkering Beeldomkering in het oog.

Uit: Tau en Astrologie in de I Tjing ; Inwijding in de structuur en symboliek, dat t.z.t. op deze site te downloaden zal zijn.

404 De Valstrik van Miró 'De Valstrik' (1924 CE). Joan Miró.

Uit: Particulier bezit, Parijs.

405 persoonlijke goden De 7 'goden der persoonlijke wil', met ieder een eigen heuveltje, bevinden zich in de onderaardse duisternis van Pluto, de Hades, waar ze door hun eigen hartstocht verteert worden.

Uit: Philosophia Reformata. J.D.Mylius, Frankfurt 1622 CE. British Library, Londen.

406 devotieprent hartzeer Devotieprentje waarop de 10 planeten als zeven hartdoorborende zwaarden en drie nagels afgebeeld worden.

Uit: Rijksmuseum voor Volkskunde 'Het Openluchtmuseum', Arnhem.

407 Slaap der Rede Goya, De Slaap der Rede, plaat 43 uit Los Caprichos (= De Grillen). (1799 CE) Op de tafel staat: El sueno de la razon produce monstruos (=De slaap der rede brengt monsters voort). De ondertiteling luidt: 'De verbeelding, verlaten door de rede, brengt onmogelijke monsters voort: met haar verenigd is zij de moeder der kunsten en de bron van alle wonderen.'

Uit: Museum of Fine Arts, Boston.

408 fabeldier Monstrueus fabeldier dat de 'massa confusa' bevat en slecht zicht heeft (naar beneden kijkt) t.g.v. de eigen verschrikkingen voortbrengende voorkeur voor afdwalingen (omgekeerde voeding).

Uit: 'Hermafroditisches Sonn- und Mondskind. Das ist: Des Sohns deren Philosophen natürlich-übernatürliche Gebärung, Zerstörung und Regenerierung.' Mainz 1752 CE, p.57.

409 Maya De beschadig(en)de gevolgen van Maya.

Uit: 'Glauben, Wissen und Kunst der alten Hindus' van Nikolaus Müller. Mainz 1822 CE, tab. 1, fig. 91.

410 voeding Voeding.

Uit: Michael Maier, Atalanta fugiens, Oppenheim 1618 CE.

411 Priapus Priapus.

Uit: Museo Archeologico, Verona. Afbeelding uit de verzameling van C.G. Jung.

412 Natuurlijke Onschuld door Rembrandt Rembrandt (1659 CE).

Uit: British Museum, Londen.

413 Dronken Sileen door Rubens 'Dronken Sileen' door Peter Paul Rubens (± 1618 CE). De wankelende Sileen wordt in een nogal groteske zinnelijke optocht voortgesleept door een opdringende menigte bacchanten, satyrs en vrolijke landslieden. Onder de afgebroken wijnstokken en ingesloten door dieren en kinderen, zoogt een schijnbaar uit de aarde oprijzende vrouwelijke satyr haar monstertjes.

Uit: Alte Pinakothek, München.

414 Pan Pan (pan = 'al' in het Grieks; in tegenstelling tot 'een'); de afbeelding met 'zonne-haar' en 'maantooi' verwijst ook nog naar het symbool van diens vader Hermes (Mercurius).

Uit: Manuscript zonder titel van ene Joannes (eind 15e eeuw). Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Florence, Ms. Ashburn 1166, F. 18.

415 Steen Steen.

Uit: Tijdschrift Cultureel Indie; 1, (Leiden, februari 1939 CE), p. 41.

416 De Dwaas De Dwaas.

Uit: Tarotkaart van het Gringonneur deck, 15e eeuws type.

417 orakelende Aphrodite en Pan Tussen de (Hemelse) Aphrodite (Grieks) met gevleugelde ziel en kapsel dat op een Phrigische (Perzische) muts lijkt enerzijds en de baviaanachtige Pan met opgeheven vinger
die zich boven diens aardse ('Amon') gans bevindt met een 'Re'-achtige hoofdtooi (Egyptisch)anderzijds, bevindt zich de tafel met het lot.
Achterzijde van een bronzen spiegel (eind 4e eeuw BCE) uit Korinte.

Uit: British Museum Londen.

418 het toevallende Ajax en Achilles in wapenuitrusting, oriënteren zich op Liefde (raadplegen het orakel).

Uit: Museum van het Vaticaan.

419 maan ark De Maan als (ark/boog) transport van alle geesteskrachten. Chalcedoon-gem, 1e eeuw BCE.

Uit: F. Chapouthier, Les Dioscures au service d'une déese (Bibliothèques des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, fasc. 1937), Parijs 1935 CE, fig. 67, p.324.

420 wereldziel De door God geleide (lunaire) Wereldziel, die van haar kant de mensen leidt.

Uit: Kopergravure van J. Th. de Bry in: R.Fludd, Utriusque cosmi maioris silicet et minoris methaphysica, physica atque technica historia. Oppenheim 1617 CE, p4/5.Houghton Library, Harvard University, Cambridge, Massachusetts.

421 scarabee Scarabee. De borstversiering uit de graftombe van Toetanchamon (='Heer van de manifestaties van Ra') toont de zonneaanvang. De gevleugelde cheper-scarabee
(='worden') staat zodanig op het hiëroglifische teken III , (dat een meervoud -cheperoe- aangeeft) en het Neb teken, dat we Nebcheroe kunnen lezen; de voornaam van Toetanchamon.

Uit: Egyptisch Museum Caïro.

422 dansende kraanvogel De veelal dansende kraanvogel , hier roepend in de schaduw van bamboe, als symbool voor waarachtig geluk en een lange levensduur.

Uit: arts.cultural-china.com (kunstenaar onbekend, verrassend lage beeldresolutie van 2 dpi).

423 Maät Maät, godin der waarheid en gerechtigheid, die de veer op haar hoofd draagt als symbool van Waarheid. 19e Dynastie. Bijgaande inscriptie in hiëroglyfen noemt haar 'dochter van Re', hetgeen sterk aan een vermenging van Kore/Venus/Weegschaal en Aphrodite/Ishtar/Volle Maan doet denken.

Uit: Museum of Archeology Florence, Italy.

424 de Ba De Ba (=ziel), welke zich boven het lichaam tussen de vuren bevindt.

Uit: Ani Papyrus, XIXe Dynasty, Thebes, circa 1250 BCE. British Museum Papyrus BM 10470Egypte.

425 ganzen vlucht Ma Fên, 'De Honderd Wilde Ganzen' (detail), (eind 11e eeuw).

Uit: Academy of Arts, Honolulu.

426 Ibissen Van de Ibissen, die vaak samen met koningen gebalsemd en ingegraven werden, verwachtte men dat ze in het leven voorbij de dood wijsheid zouden schenken.

Uit: Dodenboek van Neferrenpet, Thebe, 19e dynastie.

427 Mercurius Mercurius. Een ruim assortiment aan toegeschreven bezigheden.

Uit: ?

428 Hermafrodiet Gekroonde hermafrodiet als (drakenbaan) twee-eenheid der maanfasen tussen zon- en maanboom, welke op de lager geplaatste drakenkop- en drakenstaartsvelden staan.

Uit: 'Traité d'alchimie', handschrift (6577) uit de 17e eeuw. Bibliothèque de l'Arsenal, Parijs.

429 slangenstaf Laat-Babylonische camee met schaal-slang en lamp-slang die zich verenigen in de Androgynie. We herkennen hierin de voorloper van de slangenstaf der artsen, de
Chadeus, het symbool van Mercurius die de tegenstellingen heelt.

Uit: L.B.F. Lajard,'Mémoire sur une représentation figurée de la Vénus orientale androgyne' (Nouvelles Annales de l'Institut archéologique, 1). Parijs 1836 CE, p. 163.

430 benauwdheden 'Hoewel de beide vogels in dezelfde boom zitten, wordt de etende vogel als genieter van de vruchten van de boom opgeslokt door benauwdheid en somberheid. Maar zodra hij zich omdraait en zijn vriend aankijkt, wordt de lijdende vogel onmiddellijk van zijn benauwdheden verlost.' (Katha Upanishad).

Uit: Bhagavad-Gita zoals ze is. Vertaald uit het Sanskriet in het Engels door A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

431 Krishna en Ardjuna Krishna & Arjuna. Indische miniatuur uit een serie over het Mahabharata-epos; Kangra, 18e eeuw.

Uit: Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Museum für Indische Kunst.

432 Lotusbloem De lotusbloem symboliseert o.a. ontvouwing van de menselijke geest door verlichting of inzicht.

Uit: Lotus Flower Outline van apkfun.co

433 Tsjwang-tze Zhuang-Zi (Chuang-tzu), naar Tseng Kuo Fan.

Uit: Museé Guimet, Parijs.

434 vliegende menhir Vliegende menhir naar een 'Asterix'-voorbeeld.

Uit : Tau en Astrologie in de I Tjing ; Inwijding in de structuur en symboliek, dat t.z.t. op deze site te downloaden zal zijn.

435 Chinese paard schildering Menig Chinees kunstenaar weigerde voor de veroveraars te werken. De belangrijkste schilder van Kublai Khan (1215-1294 CE), Zhao Mengfu toont hier (zoals gebruikelijk) een paard. Ditmaal echter niet in een ruiterportret maar met een stalknecht.

Uit: National Palace Museum, Taipei, Taiwan.

436 Yasna pagina Bladzijde uit de Yasna (1323 CE).

Uit: Bodleian Library, Oxford.

437 Zwarte Maan Zwarte Maan bevat de enkelvoudige mercuriusstaf als embrio.'Wendt u tot mij met heel uw hart en verwerp mij niet omdat ik zwart ben en donker, want de zon heeft mij verbrand en de afgronden hebben mijn gelaat bedekt.' (Het zwart is weergegeven d.m.v. geoxideerd zilverpigment.)

Uit: Aurora Consurgens (eind 14e/begin 15e eeuw). Zentralbibliothek Zürich. Ms. RR 172.

438 oorkruis, hengselkruis, ankh Oorkruis. Ook wel hengselkruis of levenskruis genoemd.

Uit: A.Kircher, Obelisci Aegyptiaci. Rome 1666 CE. Universitätsbibliothek Heidelberg.

439 Maagd, engel Engel (Maagd).

Uit: Les Signes du Zodiaque - La Vierge. Johfra (±1981 CE). Le Chant des Toiles, Plazac France.

440 in een diep dal In een diep dal, verstoken van levensvreugde, wordt de weg naar binnen gevonden.

Uit: D. Stolcius von Stolcenberg, Viridarium chymicum, Frankfurt 1624 CE. Universitätsbibliothek Mannheim.

441 mestkever Een mestkever (of scarabee) duwt een forse bal mest voor zich uit waarin zich diens eitjes bevinden. Egyptenaren herkenden hierin een symbool van de voortbeweging der zon en maakten de scarabee tot symbool van de zonnegod Khepera.

Uit: Private verzameling.

442 broedende hen Broedende Hen (deel van een illustratie).

Uit: Aurora consurgens, begin 16e eeuw. Staatsbibliothek zu Berlin -Preußischer Kulturbesitz- handschriftenabteilung.

443 oude boedhistische tekts op goud Een van de oudste boeddhistische teksten werd in de 5e eeuw BCE, op gouden platen geschreven. (Maunggun, Birma)

[Foto: British Museum (OR 4340)]

444 essentie Essentie (Boddhi-Sattva) komt als begenadigend vocht (dauw) uit hemelse regionen naar de aarde.

Uit: Sapientia veterum philosophorum sive doctrina eorundem de summa et universali medicina, 18e eeuw, Bibliothèque de l'Arsenal, Parijs, Ms. 974, fig. 37.

445 verlichting Verlichting (Boeddha) komt voort uit het verteren van alle wereldse gebondenheid.

Uit: Sapientia veterum philosophorum sive doctrina eorundem de summa et universali medicina, 18e eeuw, Bibliothèque de l'Arsenal, Parijs, Ms. 974, fig. 38.

446 twee lichten De twee lichten.

Uit: S.Trismosin, Splendor Solis. Londen, 16e eeuw. The British Library, Londen.

447 omphalus te DelphiToen de Griekse reiziger Pausanius rond 150 CE. voor de tempel van Apollo te Delphi deze enkele meters hoge heilige marmeren omphalos zag staan werd deze geflankeerd door twee gouden engelen.

Uit: Grieks museum te Delphi.

448 drie lingams De 1e, 4e en 6e chakra bevatten een lingam.

Uit: Tau en Astrologie in de I Tjing ; Inwijding in de structuur en symboliek, dat t.z.t. op deze site te downloaden zal zijn.

449 Shiva lingam Op dit snijwerk in basalt uit de 13e eeuw zien we hoe Shiva, aanvankelijk een buitenstaander, zijn superioriteit bewijst door de vorm van een fallische zuil aan te nemen die zo hoog is dat Brahma als vogel (6e Chakra-symbool) de top niet kan bereiken en Visjnoe in de gedaante van een everzwijn (2e Chakra-symbool) de onderkant niet kan bereiken.

Uit: Britishmuseum.org , Asia OA 1955.10-18.1, AN0

450 Aum De lettertekens voor 'Aum' in het Sanskriet.

451 Shiva's drietand Shiva's drietand met Ardhanarishvara (half Shiva, half Parvati) die de eenheid van de mannelijke(rechter-) en vrouwelijke (linker)kant toont. Zuid India, 11e-12e eeuw.

Uit: The Cleveland Museum of Art.

452 Nun Nun, godheid van de nog ongescheiden oerwateren, bevindt zich aan de rand van de geschapen wereld. Rechts mannelijk en links vrouwelijk, wordt Nun meestal blauw of groen afgebeeld (de turkoois kleuren) en vormt zo een parallel met de Chinese (blauw-groene) draak van het Lentekwadrant die eveneens met de oerwateren en vruchtbaarheid geassocieerd wordt. Nun doet Atum ('Al') verrijzen, welke naar diens evenbeeld zowel mannelijk als vrouwelijk is. Hieruit komen alle andere goden voort. Detail van de Papyrus van Ani.

Uit: British Museum.

453 kruin chakra De 7e, 'Duizendbladige' Diamantchakra met het 'kar'-symbool in het innerlijke (ronde) achttal der dubbele-, beweeglijke tekens.

Uit: Werken met de Chakra's. Harish Johari (vert. uit het Engels), Deventer 1994 CE.

454 Lingam+slang Lingam+slang. Op deze door de Yoni van Shakti omgeven Lingam met het gezicht van Shiva, is de Kundalinislang in opgaande- en indalende vorm afgebeeld.

Uit: Vrindaban, 18e eeuw. British Museum. Londen.

455 weegschaal De Weegschaal, symbool van rechtspleging (werelds oordelen na weging), zowel als van dag- en nachtevening en verzoening. Illustratie van Lynd Ward.

Uit: Michael Holford Library.

456 Tarotkaart gerechtigheid Populaire Tarot-kaart. Themis, dochter van Uranus(hemel) en Gaea(aarde), nam de rol van orakelgodin te Delphi over van haar moeder (alvorens Apollo zich deze positie toeeigende). Ze belichaamt de kosmische wetten, afgebeeld als 'De Ster' in de Tarot. Haar dochter Dice, een der Horen die in de Tarot afgebeeld is als 'Gerechtigheid', bewaakt met haar zwaard het recht op aarde.

Uit: Rider-Waite-spel. De eerste uitgave was rond 1910 CE.

457 Mercurius Phorum De oorsprong der 'openbare maat' was aanvankelijk 'Mercurius Phorum' (in staat om onvoorbereid op alle vragen te antwoorden). Deze Anima mundi (Latijn voor 'ziel van de wereld') komt overeen met wat wel de Akasha Kroniek genoemd wordt. Beiden worden beschouwd als een soort supergeheugen waarin alle ervaringen van de ontelbare wezens die ooit op deze planeet hebben bestaan, zijn opgeslagen. Het bevat dus ook de totale collectieve wijsheid van de mensheid uit verleden en heden; meestal aangeduid als de archetypen, de (oer)beelden. Zowel de dierenriemsymboliek als de mythologie en dromen evenals Tarotkaarten en andere orakel methodes bieden toegang tot deze oerbeelden.

Uit: Turba Philosophorum. Codex Latinus 7171 (16e eeuw). Bibliothèque Nationale, Parijs, Ms.lat. 7171, f. 16.

458 vier vogels Vier westerse vogels.

Uit: zoth. Basilius Valentinus (= 'Koning Gezondheid'), Parijs 1624 CE. British Library, Londen.

459 Tempering Hemelse Hulp ontvangende (rood aangelopen/verglazende) Zwarte Zon.

Uit: Splendor Solis (=Schittering der Zon), S.Trismosinus (1582 CE). British Library, Londen, Ms Harley 3469. De oorspronkelijke afbeelding (1532\1535 CE) bevindt zich in het Kupferstichkabinett te Berlijn.

460 kruis schema Kruis

Uit : Tau en Astrologie in de I Tjing ; Inwijding in de structuur en symboliek, dat t.z.t. op deze site te downloaden zal zijn.

461 kruis met slang Kruis met 'mercurius-slang' naar de Franse notaris/alchemist Nicholas Flamel (± tussen 1330 en 1416 CE).

Uit: Alchimie de Flamel (Frans manuscript 16e eeuw), Bibliotheque Nationale Parijs.

462 Amon Amon. (Beschildert reliëf met een zwart gelaat en traditioneel vals baardje). Detail uit de graftempel van Thoetmosis III in Deir al-Bahari (ca. 1500 BCE).

Uit: Luxor; Museum voor Oud-Egyptische Kunst.

463 Amon-Re Amon-Re werd aan het einde van het Egyptische tijdperk in zeer heldere kleuren afgebeeld.

Uit: Tempel van Isis in Philae. Deze werd gebouwd in de tijd van Ptolemaeus II Philadelphos (285-246 BCE) en grotendeels gedecoreerd tussen 80-51 BCE.

464 Noet De hemelgodin Noet tilt de zonneschijf op uit de diepten van de onderwereld.

Uit: Afbeelding uit het Boek van de Aarde op de Noord (en Zuid) wand van de sarcofaaghal van Ramses VI (±11e eeuw BCE).

465 Dollar biljet Amerikaanse Dollar. Vermoedelijk het meest vervalste bankbiljet ter wereld.

466 Kasteel der liefde Het kasteel der Liefde wordt belegerd. Ivoren deksel van een spiegeldoos, naar een voorstelling uit de Roman de la Rose, ±1460 CE.

Uit: Victoria and Albert Museum, Londen.

467 Melusine Volgens C.G.Jung is de omgekeerd hangende aap Lilith, de Melusine, de Sapientia. Deze drie namen worden emotioneel echter zeer verschillend gewaardeerd door verschillende stromingen.

Uit: Ripley Scrowle, nr. 3 (fragment), 1588 CE.

467a Ripley Scrowle 3

468 druiventrossen De druiven(trossen) bevatten symbolisch het genade-offer-bloed-vocht.

Uit: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885 CE, Gera, Germany,'Traubenkerne Nr. 7 und 8 samt Weinreben' van Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé.

469 Venus van Laussel De Venus van Laussel (10.000-20.000 BCE) uit de rotsen in de Franse Dordogne, is een van de oudste (volle) vrouwenfiguren. Ze draagt een maan/hoorn met 12 inkepingen.

Uit: Musée d'Aquitaine, Bordeaux.

470 Schathuis van wijsheid Schathuis van de wijsheid. Senior Zadith (de Arabische alchemist Umail at-Tamimi; ±900-960) gaat het 'schathuis van de wijsheid' binnen.

Uit: Aurora consurgens, eind 14e eeuw. Zentralbibliothek Zürich, Ms.Rh.172.

471 Kandinski's indaling V.V. Kandinski (1866-1944 CE).

Uit: Point and Line to Plane. Oorspronkelijk gepubliceerd in een Bauhaus boek (1926 CE).

472 Godin 'Ik ben de Godin, uitblinkend in schoonheid en van een mooi geslacht, geboren uit onze schone Zee, die onze steeds bewegende aarde volledig omgeeft, uit mijn borsten komen melk en bloed, gekookt tot ze in goud en zilver veranderen...' is de tekst die zich onder deze afbeelding bevindt. De Arabische arts en filosoof Avicenna (Ibn Sina, 980-1037 CE) zegt dat de maagdenmelk uit twee waters bestaat. ('Mineralia', in Artis Auriferae. Basel 1593 CE).

Uit: Azoth. B.Valentinus, Parijs 1624 CE. British Library, Londen.

473 Madonna 'Madonna met het groene kussen' van Andrea Del Sarto, (= Andrea Angeli, 1486-1531 CE)

Uit: Nat. Museum Parijs.

474 Tarotkaart zon Populaire Tarotkaart.

Uit: Rider-Waite-spel.

475 Lau Tze Lau-Tzu, in de Soeng-dynastie afgebeeld als oude, kale, vriendelijke man die zich vol vertrouwen op de scherp om zich heen spiedende os bevindt. De rode zegels stammen van de diverse families die dit werk in de loop der eeuwen in bezit hadden.

Uit: Joint Administration of National Museums and Library, Formosa.

476 Mercurius-Pluto Onder de boom der hen, zien we dat de koning door Mercurius (met slangenstaf) doorboord wordt, terwijl de slang door sulfur (Pluto met kap) aan de boom gespietst wordt. Het verbeeldt hoe verstand en hartstocht op leven en dood met elkaar strijden.

Uit: Speculum veritatis, 17e eeuw, Biblioteca Vaticana, Cod. lat. 7286, f.9.

477 zintuigen Paard en wagen: 'Het Zelf is de eigenaar van de wagen, het lichaam is de wagen, intuïtief onderscheid maken en inzien is de koetsier; de functie van het denken zijn de teugels; de zintuigen zijn de paarden; de objecten of gebieden van zintuiglijke waarneming vormen de rijbaan. De mens, in wie het Zelf, de zintuiglijke en denkvermogens bijeen komen, wordt de eter of genieter genoemd.'

Uit: Katha Upanishad. 8e-6e eeuw BCE. Citaat naar H.Zimmer, Philosophie und Religion Indiens. Zürich 1961 CE.

478 Salomons oordeel Salomons wijze oordeel. Caspar Luiken (1672-1708 CE).

Twee personen betwisten elkaar het moederschap. Salomo dreigt het kind door midden te hakken, waarop de ware moeder afstand doet.

Uit: Historiae celebriores Veteris Testamenti Iconibus representatae. PDF book.

479 Tarotkaart Saturnus Tarotkaart 'Saturnus' uit het Minchiate deck dat voor het eerst verscheen in 1725 CE en eeuwen lang populair was in Florence. Het Minchiate deck is uitgebreider en bevat ook 12 kaarten voor de dierenriemtekens, kaarten voor de vier elementen (aarde, water, vuur, lucht) en de deugden Oplettendheid, Vertrouwen, Hoop en Weldoen. Er werden ook wat troefkaarten vervangen voor varianten die minder aanstoot gevend waren voor de 'kerkelijken'.

480 Melancholie Melancholie. Durer toont de engel Saturnus met het magische vierkant van Jupiter met 16 vakken en getalswaarde 34. (Het magische vierkant van Saturnus bestaat uit 9 vakken en heeft 15 als getalswaarde, dat van Venus bestaat uit 49 vakken en heeft getalswaarde 175.)

Uit: Gravure van Albrecht Dürer, 'Melencolia I' (1514 CE). National Gallery of Art, Rosenwald Collection, Washington. Of: Koninklijke Bibliotheek, Brussel. SI 2370 folio r0.

481 Magisch vierkant Uitvergroting van het magische vierkant.

482 Numerologie schema's.

Uit: Tau en Astrologie in de I Tjing ; Inwijding in de structuur en symboliek, dat t.z.t. op deze site te downloaden zal zijn.

483 Liefde van de Zoon door H.v.Bingen De goddelijke liefde van de Zoon verscheen voor haar als rode kosmische gedaante en alleen de goedheid van de Vader stak er nog boven uit. Zijn borst was het 'rad van de wereld', met het lichte vuur van de liefde en het zwarte vuur van het gericht als buitenste grens van het universum. De twaalf dierenkoppen zijn de winden en de deugden die het systeem van relaties bepalen waarbinnen de mens kan bestaan.

Uit: Hildegard von Bingen, Liber Diviorum Operum, 13e eeuw. Scala Istituto.

484 Wiel door H.v.Bingen Wiel. De buitenste laag van het vuur van de goddelijke toorn verstevigt het firmament, opdat het niet uiteendrijft. De ethersfeer zet het in beweging, het gebied van de waterhoudende lucht bevochtigd het, de winden in dierengedaanten houden het in omloop en de onderste luchtlaag wekt het groen op de aarde op. Zij is hier afgebeeld als de naaf van het wereldwiel, doorkruist door de spaken van de vier jaargetijden en de werelddelen.

Uit: Hildegard von Bingen, Liber Diviorum Operum, 13e eeuw. Scala Istituto.

485 Adonis Adonis, kind van bovenpersoonlijke liefde, wordt gedood door een everzwijn. De toesnellende Venus raakt verstrikt in doornen en kleurt hun witte rozen bloedrood.

Uit: Atalanta Fugiens. M.Maier, Frankfurt 1617 CE.

486 gecorrumpeerde maan De gekorrumpeerde Zwarte Maan en -Priapus. Door G.B. Nazari.

Uit: Della transmutatione metallica, Brescia 1572 CE. Bibliothèque nationale, Parijs.

487 Keltisch Zonnerad Zonnerad. Het Keltische zonnerad is op deze munt van een Britse Koning ònder de paarden afgebeeld (die met de Maan/moedergodin Epona geassocieerd worden).

Uit: Private verzameling.

488 Zwaardwiel Zwaardwiel. Een der rituele voorwerpen van Vishnu. Oost-Java, 2e helft 13e eeuw.

Uit: Museum Nasional, Jakarta (inv.nr. 5961). [Foto: Dirk Bakker ?]

489 Confusius, Boeddha en Lau Tze Confusius ondersteunt de jonge Boeddha, waar Lau Tze mee speelt. (Anoniem, 14e eeuw).

Uit: Wikimedia Commons.

490 Jahangir Bichitr, 'Jahangir Verkiest Sufies boven Koningen' (1625 CE). Deze symbolische portrettering van Jahangirs contact met andere heersers (in dit geval met een Derwish, de Turkse Sultan en King James I), toont ons de Noer oed-din (='licht van de godsdienst') dat Jahangir als een aureool omstraalt. We herkennen hierin de vereniging van zon en maan. De keizer, wiens tijd afloopt, heeft zich innerlijk van het aardse afgewend, terwijl de tekst luidt: 'Hoewel het oog der wereld de sjah voor hem ziet staan, richt hij zijn blik op de derwisjen.'

Uit: Freer Gallery of Art, Washington D.C. Smithsonian Institution 45.15a.

491 Boeddhistisch zonnerad Het 8-voudige boeddhistische zonnerad; ook wel bekend als het wiel van de wet (Dharma)

Uit: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AKonark_Sun_Temple_Wheel.jpg door Amartyabag (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons.

492 Acintya Acintya, de vuurgod der Balinezen.

Uit: Bali Museum.

493 Shiva Shiva danst met tijd (trommeltje) en eeuwigheid (vlam) in de handen.

Het beeld staat bij het CERN-Instituut te Zwitserland. Op diens sokkel een plak met een citaat uit The Tao of Physics van Fritjof Capra : 'Modern physics has shown that the rhythm of creation and destruction is not only manifest in the turn of the seasons and in the birth and death of living creatures, but is also the very essence of inorganic matter. For modern physicists... Shiva's dance is the dance of subatomic matter.'

494 xiwangmu Xiwangmu, godin van het paradijs, toont op dit grafreliëf (Han-dynastie) een omgekeerde maan-hoorn met acht inkepingen (overeenkomstig de acht trigrammen).

Uit: Chinees Cultureel Centrum van San Francisco.

495 De Maan De Maan beheerst eb en vloed der wateren, wordt geassocieerd met het dierenriemteken Kreeft en zien we hier afgebeeld met haar symbolen Nieuwe Maan/Volle Maan en Staf/Hoorn (in een abstract/Mercuriale positie; op wieltjes).

Uit: De Sphera Spharae coelestis et planetarum descriptio, 16e eeuw, Bib. Etensa, Modena.

496 Bird of Hermes 'The bird of Hermes is my name, Eating my wings to make me tame.'

Uit: Versie van de Ripley Scrowle door James Standysh, 16e eeuw, British Museum, Londen, add.32621 (detail).

497 kikkerritueel Koningin Nefertari (='de bevallige') volbrengt het kikkerritueel voor de god Toth om diens tablet te kunnen ontvangen.

Uit: Afbeelding in haar graf dat zich in het dal der koninginnen bevindt (± 13e eeuw BCE).

498 Mysteriën Scène uit de Mysteriën van Eleusis, waarbij de gesluierde inwijdeling een heilige korenwan boven het hoofd gehouden wordt. Reconstructie van een grafurn uit de 1e eeuw CE, Rome. Van deze mysteriën is bekend dat het inwijdingsritueel zijn hoogtepunt bereikte bij het in stilte afsnijden van een korenaar. Thema van het inwijdingsverhaal was de ontvoering naar de Hades (door Pluto) van Korè (Venus), de dochter van Demeter (Zwarte Maan, moeder aarde) die daarna met rouwklachten alleen achter blijft. (Slechts het Salomonsoordeel bied hier de uitweg. Vgl. in dit geval ook #333 en de door R.W. toegevoegde verwijzing bij #332 over het voorval op de berg Pnil).

498a wanmand Uitvergroting met Wanmand.

Uit: Prolegomena to the Study of Greek Religion, Jane Ellen Harrison, 1903 CE, CHAPTER X. ORPHIC MYSTERIES. THE OMOPHAGIA.

499 faith Afaz al-husaini of Isfahan (1646 CE), schonk de wereld deze afbeelding van 'faith', die bekend staat onder de benaming: 'Lovers Drinking Wine'.

Uit: The Large Clive Album, Victoria and Albert Museum, Londen.

500 Grote Beer Grote Beer.

Uit: Reliëf van de tombe van Wu Liang (2e eeuw CE).

500a Grote Beer grafreliëf

501 Kosmische koe De Kosmische Koe, die in de Rig Veda onaantastbaar ('aghnya') genoemd wordt, is niet gelijk aan de Stier. Deze wordt geacht ondergeschikt aan de koe te zijn. Helemaal aan de punt van de staart verbergt zich Yama, de god van de Dood. Nepal (18e eeuw).

Uit: Musée d'Ethnographie, Genève.

502 Leegte Leegte. Ni Zan (1301-1374 CE).

Uit: Paleismuseum Taipei.

503 Sterrenbeeld Vissen Deze vroege Arabische afbeelding van het sterrenbeeld 'Vissen' geeft zeer duidelijk het koord (Al Risha) aan. De Babyloniërs noemden dit reeds 'Riksu'.

Uit: ?

504 Oplettende haas Cui Bo (Sung dynastie) schilderde deze oplettende haas.

Uit: Nationaal Paleismuseum, Taipei, Taiwan.

505 Hindoe Schildpad In het Hindoëisme treffen we de Schildpad (Vishnoe-incarnatie) aan die een karnstok op zijn rug neemt zodat de goden en demonen (Devas and Asuras) de melk-oceaan (der melkweg en Maan) kunnen karnen met de dierenriem-slang zonder daarbij de aarde te beschadigen. (Zo wordt de spirituele Soma-drank bereid).

Uit: ?

506 Jacobs droom Jacobs droom door W.Blake (±1880 CE).

Uit: Biblioteca Nazionale, Florence.

507 Danaë Danaë met de Gouden Regen. Titian, 1555-1560 CE.

Uit: Kunsthistorisch Museum Wenen nr. 174.

508 Turkoois Turkoois; CuAL6(PO4)4(OH) 8.5H2O

Photo: R.Weller/Cochise College.

509 borstschild Onderdeel van de gewaden der Hogepriesters was een borstschild. Daarop bevonden zich twaalf edelstenen (welke twaalf staat niet vast). In elke steen was de naam van een der twaalf stamvader gegraveerd die, evenals de twaalf discipelen van Jezus (de apostelen), met de dierenriemindeling geassocieerd konden worden. De New English Bible geeft een niet erg overtuigende opsomming van 12 edelstenen.

Uit: http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/T/Tabernakel%20/428/

510 hoofd 'Ik ben zwart wit geel en rood' (ego sum niger albus citrinus et rubeus).

Uit: Atalanta Fugiens. M.Maier, Frankfurt 1617 CE. Koninklijke Bibliotheek, Brussel.

511 hertengod De god van de herten, Cervunnus, op de binnenplaat der Gundestrup ketel (± 2e eeuw BCE).

Uit: Nationalmuseet Denemarken, van Malene Thyssen.

512 Herten in Herfstwoud Anoniem (10e eeuw), 'Herten in een Herfstwoud' Vijf Dynastieën.

Uit: National Palace and Central Museum Collections, Taichung (Taiwan).

513 Sterrenbeeld Ram Ram.

Uit: Introductorius ad Judicia Astrologiae, een 15e-eeuws astrologie manuscript. British Library, London.

514 Boötes Boötes. Dit sterrenbeeld van De Jager stamt uit het Boek der vaste sterren (10e eeuw) van de Arabische astronoom Al Soefi [Abu-l-Husan Abd al-Rahman ibn Omar al-Sufi al-Razi ], (903 - 986 CE).

Uit: Ms Marsh 144, Bodleian Library, Oxford.

515 dagheersers 4 maal 7 dagheersers, zoals deze ook nu nog in het Verre Oosten gehanteerd worden.

Uit: Tau en Astrologie in de I Tjing ; Inwijding in de structuur en symboliek, dat t.z.t. op deze site te downloaden zal zijn.

516 Tau Te Tjing indeling Verborgen Tau Te Tjing indeling met 'maanhuizen' als grondslag.

Uit : Tau en Astrologie in de I Tjing ; Inwijding in de structuur en symboliek, dat t.z.t. op deze site te downloaden zal zijn.