van Well logo

BESCHIKBAARHEID

 
 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicaties mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De enige uitzondering die hierop bestaat vormen de vertalingen, programma's en bestanden welke door de uitgever ter downloaden aangeboden worden, zolang deze niet voor commerciële doeleinden aangewend worden.

Ondanks alle aan deze publicaties besteedde zorg, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die direct of indirect voort zou kunnen vloeien uit enige fout die in deze publicaties voor zou kunnen komen.

 

Zie de copyright pagina voor een uitleg die wat minder zwart-wit is.

We zijn te bereiken op:

Stichting van Well Publicaties visitekaartje mailto jadeatwell-publicaties.org>
</map></p>

<p align=

Beschikbaar
in voorbereiding

Tau en Astrologie in de I Tjing: inwijding in de grondslag en symboliek

(Geïntegreerde geïllustreerde html-versie, inclusief onderstaande publicaties)

 

online te raadplegen

 

online te raadplegen

 

online
online
download & pdf
(wordt niet 'los' aangeboden)

I Tjing

Tau Te Tjing

Maanhuizen

Wierook en Edelstenen

Astrosymbolen

Kiemen & Zaden

 

 

(Indeling op chakra)

(Incl. Zwarte Maan)

(3D Astrologie)

* MWT (nl)

* MWT (nl)

 

 

 

 

Vaste Sterren
(wordt aangevuld)
Feniks en Schildpad

* MWT (nl+chin)

* MWT (nl+chin)

(Maanhuizengrondslag)
 

(W. Shakespeare)

 

 

 

* Overleverde txt

* Overleverde txt

Chakra's en Planeten
Kikker oepanisjad

Juweeltjes

(chin+eng+nl+du) 

(chin+eng+du) 

(Een overzicht)
(Mandukya Upanishad)

Recepten

 

 

 
nl eBook
nl eBook
  (wordt aangevuld)  
        I Tjing Tau Te Tjing  

I-tjing-ebook 

Tau-Te-Tjing-ebook

  Tau-Te-Tjing-ebook

[ De 'winkelwagen/shop' is vervallen. Downloads zijn/worden gratis zonder registratie van persoonsgegevens ]

home pijltje