BESCHIKBAAR

 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicaties mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieƫn, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
 
De enige uitzondering die hierop bestaat vormen de vertalingen, programma's en bestanden welke door de uitgever ter downloaden aangeboden worden, zolang deze niet voor commerciƫle doeleinden aangewend worden.
 
Ondanks alle aan deze publicaties besteedde zorg, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die direct of indirect voort zou kunnen vloeien uit enige fout die in deze publicaties voor zou kunnen komen.
 
Zie de copyright pagina voor een uitleg die wat minder zwart-wit is.
 
 
We zijn te bereiken op:  
 
visitekaartje
 
 
Het volgende is beschikbaar (of onderweg):
 
 
Ken uw Zelf
Wijsbegeerte
Geschenken
 
* M.W.T. (nl)
* M.W.T. (nl)
Maanhuizen
Chakra's
Geurtherapie
Steentherapie
     
(= inloggen)
(= inloggen)
* M.W.T. (nl,chin)
* M.W.T. (nl,chin)
Vaste Sterren
Dwalende sterren
   
         
*Overleverd
*Overleverd
Feniks en Schildpad
Kikker Oepanisjad
Preparations
Eigenschappen
(chin, eng, nl, du)
(chin, eng, du)
(W. Shakespeare)
(Mandukya Upanishad)
(= inloggen)
(= inloggen)
           
I-tjing-ebook
Tau-Te-Tjing-ebook
The Phoenix and the Turtle
Pad
   
(nl eBook)
(nl eBook)
(.pdf)
(.pdf)
(eBook)
(eBook)
(nl print)
(nl print)
       
           
   
Astro-symbolen
Kiemen & Zaden
   
   
(download)
(3D Astro.)
   
           
           
   
login
 
(inloggen)
     
home pijltje