Negen onderaan :
.
.
 
2e plaats zes :
.
.
 
3e plaats zes :
.
.
 
4e plaats zes :
.
.
 
5e plaats zes :
.
.
 
Zes bovenaan :
.
.
 
.
.
.
 
.
.
.
Not Far Return No Big Regret Great Good fortune
Terugkeer van geringe afstand. Berouw is onnodig. Groot heil!
.
Good Return/Recovery Good fortune
Rustige terugkeer. Heil!
.
Frequent Return/Recovery Danger No Blame
Veelvuldige terugkeer. Gevaar. Geen blaam.
.
Middle/Amidst Walking Single Return
Te midden der anderen wandelend, keert men alleen terug.
.
Honesty Return/Recovery No Regret
Grootmoedige terugkeer. Geen berouw.
.
Loss Return/Recovery Misfortune Have Calamity
Gemiste terugkeer. Onheil. Ongeluk van buiten en van binnen.
.
Sickness Use/Act Movement Army Final Have Big
Als men zo legers laat oprukken zal men tenslotte een
.
Defeat As/With Its/The Country King Misfortune Arrive To Ten Year Not Overcome Attack
nederlaag lijden. Wat voor de heer van het land rampspoedig is. Tien jaar lang is men niet meer tot een aanval in staat.
.
home