Zes onderaan :
.
.
 
2e plaats negen ::
.
.
 
3e plaats zes :
.
.
 
4e plaats zes :
.
.
 
5e plaats zes :
.
.
 
.
.
.
 
Zes bovenaan :
.
.
Army Out With Discipline No Good/Order Misfortune
Een leger moet in goede orde uitrukken. Is de orde niet goed, dan dreigt er onheil.
.
At/In Army Amidst/Middle Good fortune No Blame King Three Bestow/Give Fate/Order
Te midden van het leger! Heil! Geen Blaam! De koning verleent drievoudige onderscheiding.
.
Army If/Or/Perhaps Cart Corpses Misfortune
Het leger voert wellicht lijken mee in de wagen. Onheil!
.
Army Left Second choice No Blame/Harm
Het leger trekt zich terug. Geen blaam.
.
Field/Country Have Wild flying birds Benefit Hold Say/Speech No Blame Elder Son Command
In het veld is wild. Het is bevorderlijk het te vangen. Zonder blaam. De oudste voere het leger aan.
.
Army Brother (Younger) Son Cart Corpses Persistance Misfortune
De jongere rijdt met lijken, dan brengt standvastigheid onheil.
.
Great King Have Order/Destiny Open Country Build Family Small Man No Use/Act
De grote vorst vaardigt bevelen uit, sticht staten, geeft families leenbezit; gemene mensen moet men niet gebruiken.
.
home