.
Negen onderaan :
.
.
.
.
.
.
.
2e plaats zes :
.
.
.
.
.
.
.
3e plaats negen :
.
.
.
.
.
.
.
4e plaats zes :
.
.
.
.
.
.
.
5e plaats zes :
.
.
.
Zes bovenaan :.
.
.
.
Brightness/Light Diminishing/Wounded In/At Fly Drop/Lower Its/His Wing
Verduistering van het licht in de vlucht: hij laat zijn vleugels zakken.
.
Superior Man In/At Walk/Action Three Day Not Eat Have Far Go Master/Host Man Have Words
De edele op zijn zwerftocht eet drie dagen niets. Maar hij heeft een plaats waar hij heen kan gaan. De waard heeft wat op hem te zeggen.
.
Brightness/Light Diminishing/Wounded
De verduistering van het licht
.
Diminishing/Wounded At/In Left Thigh Use/Act Save/Help Horse Strong Good fortune
kwetst hem aan de linker dij. Hij schaft hulp met de macht van een paard. Heil!
.
Brightness/Understanding Diminishing/Wounded
De verduistering van het licht
.
At/In South Hunt Get/Gain The/Its Big/Great Head No Can Extreme Perseverance/Persistence
op de jacht in het Zuiden. Men verkrijgt haar grote hoofd. Men mag niet te vlug standvastigheid verwachten.
.
Into At/In Left Belly/Side Gain/Get
Hij dringt binnen in de linker buikholte.
.
Brightness/Understanding Diminishing/Darkening Of Heart/Mind At/In Out Door/Gate Yard
Men verkrijgt het hart van de verduistering van het licht en verlaat poort en hof.
.
Chi Sir/Prince Of/As Brightness/Understanding Diminishing/Wrong Benefit Perseverance
Verduistering van het licht als bij prins Tji. Bevorderlijk is standvastigheid.
.
Not Brightness/Light Darkness Beginning Step up At/In Heaven Later Into At/In Earth
Niet light, maar donker. Eerst steeg hij op ten hemel, daarna stortte hij in de diepten der aarde.
.
.
home