.
Zes onderaan :
.
.
.
2e plaats negen :
.
.
.
3e plaats negen :
.
.
.
4e plaats zes :
.
.
.
5e plaats zes :
.
.
.
Zes bovenaan :
.
.
.
Permission/Allow Upward/Rising Great Good fortune
Omhoogdringen dat vertrouwen ontmoet brengt groot heil.
.
Sincerity/Trust Then Benefit Use/Act Enjoyment/No obstruction No Mistake/Blame
Als men oprecht is, is het ook bevorderlijk een klein offer te brengen. Geen blaam.
.
Pushing upward Empty Country/City
Men dringt omhoog in een lege stad.
.
King Use/Act Enjoyment/No obstruction At Ch'i Mountain Good fortune No Blame/Mistake
De koning stelt hem voor aan de berg Tj'i. Heil. Geen blaam.
.
Perseverance Good fortune Pushing upward/Rising Rank
Standvastigheid brengt heil. Men dringt trapsgewijze omhoog.
.
Blind/In darkness Pushing upward Benefit At/In No Rest Of Perseverance
Omhoogdringen in het donker. Bevorderlijk is het, onafgebroken standvastig te zijn.
.
.
home