Negen onderaan :
.
.
 
2e plaats negen :
.
.
 
.
.
.
 
3e plaats negen :
.
.
 
.
.
.
 
4e plaats zes :
.
.
 
5e plaats zes :
.
.
 
Zes bovenaan :
.
.
 
.
.
.
Lift/Pull up Ribbon grass Root With Its/His Companion/Same kind Attack Good fortune
Trekt men kweekgras uit, dan gaat de graszode mee. Elk op zijn manier. Ondernemingen brengen heil.
.
Contain/Bear with Dirty/Wild Use/Act Cross River/Water Not Remote/Distant Loss/Leave Friend
De onbeschaafden in mildheid verdragen, vastberaden de rivier doorwaden, niet verwaarlozen wat veraf is, geen rekening houden met kameraden:
.
Disappear/Die Get Go At/To Middle Way
zo speelt men het wellicht klaar, in het midden te wandelen.
.
No Plain Not Uneven terrain No Go Not Return Firm Perseverance No Blame Not Concerned for
Geen vlakte waarop geen helling volgt, geen heengaan waarop geen terugkeer volgt. Wie standvastig blijft in gevaar treft geen blaam. Beklaag je niet over
.
Its/His Trust/Reputation At Eat/Have job Have Good fortune
deze waarheid, geniet van het geluk dat je nog hebt.
.
Fly Fly Not Rich To Its/The Neighbor Not Warning/Prohibition With Trust/Sincerity
Hij fladdert omlaag, niet pochend op rijkdom, tezamen met zijn naaste, argeloos en oprecht.
.
King I Marry Sister With Fortune/Happiness Great Good fortune
De souverein I huwelijkt zijn dochter uit. Dat brengt zegen en verheven heil!
.
Wall Return/Back To Ditch/Moat Not Use Army
De wal valt terug in de vestinggracht. Gebruik geen legers nu.
.
Self/From Country Issue/Proclaim Command/Order Perseverance Blame
Vaardig je bevelen uit in je eigen stad. Standvastigheid brengt beschaming.
.
home