.
Zes onderaan :
.
.
.
2e plaats negen :
.
.
.
3e plaats zes :
.
.
.
4e plaats negen :
.
.
.
5e plaats zes :
.
.
.
Zes bovenaan :
.
.
.
.
.
.
.
No Blame
Zonder blaam.
.
Field Catch Three Fox Gain Yellow Arrow Perseverance Good fortune
Op het veld doodt men drie vossen en men krijgt een gele pijl. Standvastigheid is heilzaam.
.
Carry And/Also Ride Attrackt/Induce Robber/Bandit Arrive Persistence/Perseverance Blame/Harm
Als iemand een last op zijn rug draagt en toch in een rijtuig rijdt, lokt hij de rovers nabij. Standvastigheid leidt tot beschaming.
.
Relief/Deliverance And/But Great toe/Thumb/Beginning Friend Arrive Then Trust
Bevrijdt je van je grote teen. Dan komt de kameraad en hem kun je vertrouwen.
.
Superior Man/Person Only Have Relief/Deliverance Good fortune Have Trust To/At Small Person
Als de edele zich maar kan bevrijden, dat brengt heil. Zo laat hij aan de gemene man zien dat het hem ernst is.
.
Duke Use/Act Shoot Hawk
De vorst schiet op een havik
.
At High Wall Of Top Catch Of Nothing No Benefit
op een hoge muur. Hij doodt hem. Alles is bevorderlijk.
.
.
home