.
Zes onderaan :
.
.
.
2e plaats zes :
.
.
.
.
.
.
.
3e plaats negen :
.
.
.
4e plaats negen :
.
.
.
.
.
.
.
5e plaats zes :
.
.
.
.
.
.
.
Zes bovenaan :
.
.
.
.
.
.
.
Fly Bird With Misfortune
De vogel komt door vliegen in het ongeluk.
.
Overmuch/Pass over The/Its/His Ancestor/Grandfather Meet/Come The/Its/His
Zij gaat haar stamvader voorbij en ontmoet de
.
Ancestress/Grandmother Not Reach The King Meet the Official/Minister No Blame/Mistake
stammoeder. Hij dringt niet door tot zijn vorst en ontmoet de beambte. Geen blaam.
.
Not Overmuch/Pass over Prevention/Precaution Of/It Follow/Obey Or Kill Of/It Misfortune
Als men niet buitengewoon voorzichtig is loopt men gevaar in de rug te worden aangevallen en geslagen. Onheil!
.
No Blame Not Overmuch/Pass over Meet Of/It
Geen blaam. Zonder voorbij te gaan treft hij hem.
.
Go Danger Must Restrain No Use/Act Always/Forever Persistance/Perseverance
Heengaan brengt gevaar. Men moet op zijn hoede zijn. Handel niet. Wees steeds standvastig.
.
Thick/Dense Cloud Not Rain From My West
Dichte wolken, geen regen voor ons Westelijk
.
Border/Outskirts Duke/Prince Army/Ship in motion Get/Gain His At/In Cave
gebied. De vorst schiet en treft die in de grot.
.
Not Meet Overmuch/Pass over Of/It Fly
Zonder hem te treffen gaat hij hem voorbij.
.
Bird Separate/Leave Of/It Misfortune Is Name/Call Disaster Sick
De vliegende vogel verlaat hem. Onheil! Dat betekent ongeluk en schade.
.
.
home