.
Negen onderaan :
.
.
.
.
.
.
.
2e plaats zes :
.
.
.
.
.
.
.
3e plaats negen :
.
.
.
.
.
.
.
4e plaats negen :
.
.
.
.
.
.
.
5e plaats zes :
.
.
.
Zes bovenaan :
.
.
.
.
.
.
.
Meet The/Its Destiny Master Although Ten
Als men de voor hem bestemde heer ontmoet kan men gerust tien dagen samen zijn,
.
No Blame Go Have Expectation/Recognition
het is geen fout. Heengaan vindt waardering.
.
Fullness The/Its Cover/Hide Sun Middle See
Het gordijn is van zulk een volheid dat men op het middaguur
.
Pole star Go Get Odd Disease Have Honesty/Trust Happen/Start As/Like Good fortune
de sterren van de pool ziet. Door heengaan wekt men wantrouwen en haat. Als men hem door waarheid opwekt, komt heil.
.
Fullness The/Its Sufficiency/Banners Sun
Het struikgewas is van zulk een volheid
.
Middle See Small star Broken The/Its Right Arm No Blame
dat men op het middaguur de kleine sterren ziet. Hij breekt zijn rechterarm. Geen blaam.
.
Fullness The/Its Cover/Hide Sun Middle See
Het gordijn is van zulk een volheid dat men op het middaguur
.
Pole star Meet The/Its Hidden Master Good fortune
de sterren van de pool ziet. Hij ontmoet zijn heer, die hem verwant is. Heil!
.
Come Brightness Have Celebration Honor Good fortune
Er komen lijnen, er nadert zegen en roem. Heil!
.
Fullness/Abundance The/Its House Cover The/Its
Zijn huis heeft overvloed. Hij houdt zijn familie verborgen.
.
Home Peep/Look The/Its Gate/Door Quiet The/Its No Person Three Year Not See Misfortune
Hij spiedt door de poort en bemerkt niemand meer. Drie jaar lang ziet hij niets. Onheil!
.
.
home