.
Negen onderaan :
.
.
.
2e plaats negen :
.
.
.
3e plaats zes :
.
.
.
4e plaats zes :
.
.
.
5e plaats negen :
.
.
.
Zes bovenaan :
.
.
.
.
.
.
.
Not Out Door/Gate Courtyard No Blame
Deur en hof niet uitgaan brengt geen blaam.
.
Not Out Door Courtyard Misfortune
Poort en hof niet uitgaan brengt onheil.
.
Not Limitation/Control/Restraint Like/As Then Limitation Like/As No Blame
Wie geen beperking kent zal reden tot klagen hebben. Geen blaam.
.
Peace/Contentment Control/Limitation/Restraint No obstruction
Tevreden beperking. Welslagen.
.
Sweetness Control/Limitation/Restraint Good fortune Go Have Respect/Admiration/Follow
Zoete beperking brengt heil. Heengaan brengt achting.
.
Extreme/Bitter/Severe Control/Limitation
Bittere beperking:
.
Perseverance/Persistance Misfortune Regret/Remorse Die/Disappear
Standvastigheid brengt onheil. Berouw verdwijnt.
.
.
home