.
Zes onderaan :
.
.
.
2e plaats zes :
.
.
.
3e plaats negen :
.
.
.
4e plaats zes :
.
.
.
5e plaats negen :
.
.
.
Zes bovenaan :
.
.
.
Go Difficulty/Obstruction Come Praise/Honor
Gaan voert in hindernis, komen vindt lof.
.
King Officer Difficulty Difficulty Not Himself The/Its Reason/Cause
Des konings dienaar is in hindernis op hindernis. Maar het is niet zijn eigen schuld.
.
Go Difficulty Come Return
Gaan leidt in hindernissen; dus komt hij terug.
.
Go Difficulty Come Union/Connection
Gaan leidt in hindernissen, komen leidt tot vereniging.
.
Big Difficulty Friend Come
Temidden der grootste hindernissen komen vrienden.
.
Go Difficulty Come Enormous Good fortune Benefit See Great Man
Gaan leidt in hindernissen, komen leidt tot groot heil. Bevorderlijk is het de grote man te zien.
.
.
home