.
Negen onderaan :
.
.
.
2e plaats zes:
.
.
.
3e plaats negen :
.
.
.
.
.
.
.
4e plaats zes :
.
.
.
5e plaats negen :
.
.
.
.
.
.
.
Zes bovenaan :
.
.
.
Pull/Brake The/Its/His Wheel Wet The/Its/His Tail No Blame
Hij remt zijn wielen. Hij komt met de staart in het water. Geen blaam.
.
Woman Loss The/Its Jewelry/Curtain Not Chase/Persue Seven Day Gain/Get
De vrouw verliest het gordijn van haar rijtuig.Loop het niet na, op de zevende dag krijg je het.
.
High/Illustrious Family heritage/Ancestor Attack
De hoge voorvader tuchtigt het
.
Devil/Ghost Area Three Year Conquer Of/It Small Man/Person Not Use/Act
duivelsland. Na drie jaar overwint hij het. Gemenen mag men niet gebruiken.
.
Leak/Silken/Wetness Have Cloth Rag All Day Warning/Alert
Ook de mooiste kleren worden lompen. Wees heel de dag voorzichtig.
.
East Neighbor Slaughter Cattke/Ox/Cow Not Like/As
De buur in het Oosten, die een os slacht, krijgt niet zoveel werkelijk geluk als
.
West Neighbour Of/It Lesser Offering/Worship True/Substantial Receive The/Its/His Fortune/Reward
de buur in het Westen met zijn kleine offer.
.
Wet The/Its/His Head Danger
Hij komt met het hoofd in het water. Gevaar.
.
.
home