.
Zes onderaan :
.
.
.
.
.
.
.
2e plaats zes :
.
.
.
3e plaats zes :
.
.
.
4e plaats negen :
.
.
.
5e plaats negen :
.
.
.
.
.
.
.
Zes bovenaan :
.
.
.
Have Trust/Sincerity Not end Then Confusion/Chaos Then Gathering/Union If
Als je oprecht bent maar niet tot het einde toe, dan komt er nu eens verwarring, dan weer vereniging. Als
.
Cry out/Call out One Grasp As Laugh Not Concern/Worry Go No Blame
je roept, dan hoef je je hand maar uit te steken om weer te kunnen lachen. Betreur niets. Heengaan is zonder blaam.
.
Draw/Induce Good fortune No Blame Sincerity/Trust Then Benefit Use/Act Worship
Zich laten trekken brengt heil en blijft zonder blaam. Als men oprecht is, is het ook bevorderlijk een klein offer te brengen.
.
Gathering/Union As Sigh As No Far Benefit Go No Blame Small Mistake/Humiliation
Verzamelen onder zuchten. Niets dat bevorderlijk ware. Heengaan is zonder blaam. Kleine beschaming.
.
Great Good fortune No Blame
Groot heil. Geen blaam.
.
Gathering/Union Have Position/Status No Blame
Als men bij het verzamelen de juiste positie inneemt, verdient dat geen blaam.
.
Not Sincerity Beginning/Greatness Always/Forever Perseverance Remorse/Regret Die/Disappear
Als sommigen nog niet oprecht meedoen is er verheven, duurzame standvastigheid nodig. Dan verdwijnt het berouw.
.
Farewell/Separate Lamentation Cry Tears No Blame
Klagen en zuchten, tranen in stromen! Geen blaam.
.
.
home