Negen onderaan :
.
.
 
2e plaats zes :
.
.
 
3e plaats zes :
.
.
 
.
.
.
 
4e plaats negen :
.
.
 
.
.
.
 
5e plaats negen :
.
.
 
Zes bovenaan :
.
.
 
.
.
.
Officer/Authority Have Change Perseverance Good fortune Out Door Crossing Have Reward
Het toonaangevende verandert. Standvastigheid brengt heil. De deur uitgaan en met mensen verkeren brengt tot werken.
.
Tie up with/Connect with Small Son Loss Great Man
Hecht men zich aan de kleine knaap, dan verliest men de sterke man.
.
Tie up with/Connect with Great Man Loss Small Son Follow Have Request Gain Benefit
Hangt men de sterke man aan, dan verliest men de kleine knaap. Door na te volgen vindt men wat men zoekt.
.
Reside/Possess Perseverance
Bevorderlijk is het standvastig te blijven.
.
Follow Have Reward/Achievement Persistance/Perseverance Misfortune Have Trust At/To
Het navolgen heeft resultaat. Standvastigheid brengt onheil. In waarachtigheid de
.
Tao/Right path With Brightness/Clarity/Sincerity How Blame
weg bewandelen brengt klaarheid. Hoe zou dat een smet kunnen zijn?
.
Trust/Sincerity At/In Excellence/Goodness Good fortune
Waarachtig in het goede. Heil!
.
Caught/Forced Tie up with/Bound Of/It Then Follow/Obey Connection Of/It King Use/Act
Hij vindt hechte aanhankelijkheid en wordt daar zelfs nog door gebonden. De koning
.
Worship At/In West Mountain
stelt hem voor aan de Westelijke Berg.
.
home