.
Zes onderaan :
.
.
.
2e plaats negen :
.
.
.
.
.
.
.
3e plaats zes :
.
.
.
.
.
.
.
4e plaats negen :
.
.
.
5e plaats negen :
.
.
.
.
.
.
.
Zes bovenaan :
.
.
.
.
.
.
.
Buttocks/Bottom Oppression At/In Root Tree Enter At/In Deep Valley Three Year Not See
Men zit in bebauwenis onder een kale boom en geraakt in een duister dal. Drie jaar lang ziet men niets.
.
Oppression/Surrounded At/In Wine Food Golden red Silk rope or band Just Come Benefit Use/Act
Men is in benauwenis bij wijn en spijzen. Daar komt de man met de scharlakenrode kniebanden. Het is bevorderlijk
.
Enjoyment/No obstruction Pray Attack Misfortune No Blame
offers te brengen. Opbreken brengt onheil. Geen blaam.
.
Oppression/Surrounded At/In Stone/Rock Depend/Lean on At/In Thorn Plant Into/At/In
Men laat zich benauwen door steen en steunt op doornen en distels. Men gaat in
.
The/Its Palace/Home Not See The/Its Wife Misfortune
zijn huis en ziet niet zijn vrouw. Onheil!
.
Come/Move Slow Slow Oppressed/Surrounded In/At Golden Cart Blame/Humiliation Have End
Hij komt heel zachtjes, benauwd in een gouden wagen. Beschaming, maar men komt aan het eind.
.
Nose cut Feet cut Oppression in/At Deep red
Neus en voeten worden hem afgesneden. Men geraakt in het nauw door de man met de purperen
.
Silk band Then Slow Have Happiness Benefit Use/Act Pray Offering
kniebanden. Zachtkens komt de vreugde. Het is bevorderlijk offers en gaven te brengen.
.
Oppression/Surrounded In/At Creeping Vines
Hij wordt benauwd door wijnstokranken.
.
Move Regret Have Regret Attack/Advance Good fortune In/At Hazardous Look/Appearance Call/Say
Hij beweegt zich onzeker en zegt: 'Beweging schept berouw'. Als men daar berouw over voelt en zich op weg begeeft heeft men heil.
.
.
home