Zes onderaan :
.
.
 
2e plaats negen :
.
.
 
.
.
.
 
3e plaats negen :
.
.
 
4e plaats negen :
.
.
 
5e plaats negen :
.
.
 
.
.
.
 
Zes bovenaan :
.
.
 
.
.
.
Rely on Use/Act White Rushes No Mistake/Blame
Wit struisriet er onder leggen. Geen blaam.
.
Withered Poplar Grow Sprout/Root Old husband/Man
Een dorre populier bot uit aan de wortel. Een oudere man
.
Gain Its/His Girl/Young woman Wife No/Nothing No Benefit
krijgt een jonge vrouw. Alles is bevorderlijk.
.
Ridgepole/Central beam Bend/Sag Misfortune
De nokbalk buigt door. Onheil.
.
Ridgepole/Central beam Upward Good fortune Have Other Mistake/Blame
De nokbalk wordt gestut. Heil. Zijn er bijbedoelingen, dan is dat beschamend.
.
Withered Poplar Grow Flower Old Woman Gain Its/The Intellectual Husband No Blame No
Een dorre populier krijgt bloesems. Een oudere vrouw krijgt een man. Geen blaam. Geen
.
Honor/Praise
lof.
.
Excess/Too much Cross Disappear
Men moet door het water. Het reikt
.
Top of the head Misfortune No Blame
tot boven het hoofd. Onheil. Geen blaam.
.
home