.
Negen onderaan :
.
.
.
.
.
.
.
2e plaats negen :
.
.
.
3e plaats zes :
.
.
.
.
.
.
.
4e plaats zes :
.
.
.
5e plaats zes :
.
.
.
.
.
.
.
Negen bovenaan :
.
.
.
.
.
.
.
Past Thing/Thing done Quick Go No Blame/Regret
Als de zaken klaar zijn, snel heengaan, dat is zonder blaam.
.
Reflect/Consider Decrease/Harm It/Them
Maar men moet overleggen in hoeverre men anderen mag verminderen.
.
Benefit Perseverance Attack/Advance Misfortune Not Decrease Increase It
Bevorderlijk is standvastigheid. Iets te ondernemen brengt onheil. Zonder zichzelf te verminderen vermag men anderen vermeerdering te brengen.
.
Three Man/Person Walk Then Hurt/Decrease One
Als drie mensen samen reizen, wordt hun getal met één verminderd.
.
Man/Person One Man/Person Walk Then Gain The/Its Friend
Als een mens alleen reist, vindt hij zijn metgezel.
.
Decrease/Lessen The/Its Disease/Fault Make Quick Have Happiness No Blame/Mistake
Als men zijn gebreken vermindert, maakt men dat de ander ijlings komt en zich verheugt. Geen blaam.
.
May/Or Increase Of Ten Amount Of
Hij zal wel door iemand vermeerderd worden. Tien paar
.
Tortoise/Money/Luck Not Overcome Oppose/Against Great Good fortune
schildpadden kunnen dat niet tegenhouden. Verheven heil!
.
Not Decrease Increase It No Blame Perseverance
Als men zonder vermindering van anderen zelf vermeerderd wordt, dan is dat geen blaam. Standvastigheid brengt
.
Good fortune Benefit Have Far Go Get/Gain Official/Obedience No Home/Self/Family
heil. Bevorderlijk is het iets te ondernemen. Men krijgt dienaren, maar heeft geen afzonderlijk huis meer.
.
 
home