.
Zes onderaan :
.
.
.
2e plaats zes :
.
.
.
.
.
.
.
3e plaats negen :
.
.
.
.
.
.
.
4e plaats zes :
.
.
.
5e plaats zes :
.
.
.
Negen bovenaan :
.
.
.
Keeping still/Halted The/Its/His Toe No Blame Benefit Forever/Always Perseverance/Persistence
Stilhouden van zijn tenen. Geen blaam. Bevorderlijk is constante standvastigheid.
.
Keeping still/Halted The/Its/His Leg Not
Stilhouden van zijn kuiten.
.
Save/Help The/Its/His Follow/Like The/Its/His Heart Not Happy/Quick
Hij kan degene die hij volgt niet redden. Zijn hart is niet blij.
.
Keeping still The/Its/His Waist/Loins Hurt/Split
Stilhouden van zijn heupen.
.
The/Its/His Hip/Lower back Danger Burned/Suffocated Heart
Stijfmaken van het heiligbeen. Gevaarlijk. Het hart verstikt.
.
Keeping still/Halted The/Its/His Body/Torso/Trunk No Blame
Stilhouden van zijn romp. Geen blaam.
.
Keeping still/Halted The/Its/His Mouth/Jaw Word Have Order Regret/Remove Die/Disappear
Stilhouden van zijn kaken. De woorden zijn geordend. Het berouw verdwijnt.
.
Honesty Keeping still/Halted Good fortune
Grootmoedig stilhouden. Heil!
.
.
home