.
Negen onderaan :
.
.
.
.
.
.
.
2e plaats negen :
.
.
.
3e plaats zes :
.
.
.
.
.
.
.
4e plaats negen :
.
.
.
5e plaats zes :
.
.
.
.
.
.
.
Negen bovenaan :
.
.
.
.
.
.
.
Remorse/Regret Die/Disappear Loss Horse
Het berouw verdwijnt. Als je je paard verliest,
.
Not Look/Seek Self Back See/Look at Evil Man/Person No Blame/Harm
loop het dan niet na; het komt vanzelf terug. Als je slechte mensen ziet, wacht je dan zelf voor fouten.
.
Meet Master In Lane/By-way No Blame
Men ontmoet zijn heer in een nauwe steeg. Geen blaam.
.
See/Look at Cart Overturn The/Its Ox
Men ziet de wagen achteruit getrokken, de runderen
.
Stop/Not moving The/Its Person/Man Heaven And Cut nose No Beginning Have End
vastgehouden. Een man met afgesneden haar en neus. Geen goed begin, wel een goed einde.
.
Difference/Opposition Alone Meet Great/First Man/Husband Contact Trust Danger No Blame/Mistake
Door tegenstelling vereenzaamd ontmoet men een gelijkgezinde, met wie men in goed vertrouwen kan omgaan. Ondanks het gevaar geen blaam.
.
Remorse/Regret Die/Disappear
Het berouw verdwijnt.
.
Defect/Deficiency Origin/Ancestor Bite Skin Go How Blame
De kameraad bijt zich door het omhulsel heen. Naar hem toe gaan, hoe zou dat een fout zijn?
.
Disagreement/Opposition Alone See Pig Covered/Held Mud Load Ghost One Cart Early
Door tegenstelling vereenzaamd ziet men zijn kameraad als een met vuil bedekt zwijn, als een wagen vol duivels.
.
Open Of Bow Later Loosen Of Bow Not Robber Marry Marry Go Meet Rain Then Good fortune
Eerst spant men zijn boog naar hem, dan legt men de boog weg. Geen rover is hij, als de tijd daar is wil hij een aanzoek doen. Bij het heengaan valt er regen, komt er heil!
.
.
home