.
Zes onderaan :
.
.
.
2e plaats zes :
.
.
.
.
.
.
.
3e plaats negen :
.
.
.
4e plaats negen :
.
.
.
5e plaats zes :
.
.
.
Negen bovenaan :
.
.
.
.
.
.
.
Traveler Small things Small things That/This The/Its Place/Way Get Disaster
Als de zwerver zich met trivialiteiten afgeeft haalt hij zich ongeluk op de hals.
.
Traveler Almost at Inn Hold/Keep The/Its
De zwerver bereikt een herberg. Zijn
.
Capital/Money Get Child/Youngster Servant Perseverance/Loyalty
bezit heeft hij bij zich. Hij verwerft de standvastigheid van een jonge dienaar.
.
Traveler Burn The Inn Loss The Child/Youngster Servant Perseverance/Persistence Danger
De herberg van de zwerver brandt af. Hij verliest de standvastigheid van zijn jonge dienaar. Gevaar.
.
Traveler At Place/Spot Get The/Its Capital/Money Axe My Heart Not Happiness
De zwerver rust op een plaats waar hij onderdak heeft gevonden. Hij verwerft zijn bezit en een bijl. Mijn hart is niet blij.
.
Shoot Pheasant One Arrow Die/Disappear Final With Honor/Praise Life/Fame
Hij schiet een fazant. Bij de eerste pijl valt hij. Tenslotte komt daardoor lof en ambt.
.
Bird Burn The/Its Nest Traveler Person Beginning
Het nest van de vogel verbrandt. De zwerver lacht eerst,
.
Laughter Later Loud shout Cry Loss Cattle At/In Carelessness/Ease/Change Misfortune
daarna moet hij klagen en wenen. Hij verliest de koe door luchthartigheid. Onheil!
.
.
home