Negen onderaan :
.
.
 
2e plaats zes :
.
.
 
3e plaats negen :
.
.
 
.
.
.
 
4e plaats negen :
.
.
 
5e plaats zes :
.
.
 
Negen bovenaan :
.
.
 
.
.
.
Walk/Step Wrong/Away As Respect It/The No Blame
De voetsporen lopen schots en scheef. Als men ernstig bezig is: geen blaam.
.
Yellow Fire/Brightness/Light Great Good fortune
Gele glans. Verheven heil.
.
Sun Afternoon Of Fire/Brightness/Light Not Beat Pot And Sing Then/And Big Aged/Old age Of
Bij het schijnsel van de ondergaande zon slaan de mensen al zingend op de pan of
.
Bewail/Bemoan Misfortune
zij zuchten luid over de naderende ouderdom. Onheil.
.
Sudden As It Come As Burn As Die As Give up/Yield As
Plotseling is zijn komen; het brand op, dooft uit, wordt weggeworpen.
.
Out Tears Draining from nose Like/Appears Sadness Bewail/Lament Like/Appears Good fortune
Wenend in stromen. Zuchtend en klagend. Heil!
.
King Use/Act Out Attack Have Praise/Reward
De koning gebruikt hem bij het uitrukken en tuchtigen. Het beste is dan
.
Broken Head Capture Bandit The Ugly/Nasty No Blame
de aanvoerders te doden en de meelopers gevangen te nemen. Geen blaam.
.
home