.
Zes onderaan :
.
.
.
.
.
.
.
2e plaats negen :
.
.
.
.
.
.
.
3e plaats negen :
.
.
.
.
.
.
.
4e plaats negen :
.
.
.
5e plaats zes :
.
.
.
Negen bovenaan :
.
.
.
Cauldron Tilted up Leg/Toe Benefit Out
Een spijspot met omgekeerde poten. Bevorderlijk voor de verwijdering
.
Difficult/Bad Gain/Take Concubine With The/His Son No Blame
van de klonters. Men neemt een concubine ter wille van haar zoon. Geen blaam.
.
Cauldron Have Full My/Me Enemy/Partner Have
In de spijspot is voedsel. Mijn kameraden zijn
.
Sick Not My/Me Can Finish/Help/Solve Good fortune
jaloers maar zij kunnen mij niets doen. Heil!
.
Cauldron Ear/Handle Change/Remove The/Its Way/Walk Obstructed Pheasant Fat Not Eat Just
Het handvat van de spijspot is veranderd. Men wordt belemmerd in zijn handelingen. Het vet van de fazant wordt niet gegeten. Als eerst
.
Rain Defect/Lack Regret/Remorse Final Good fortune
de regen maar valt, dan verdwijnt het berouw. Eindelijk komt heil.
.
Cauldron Loss/Broken Leg Overturn Official Food The/Its Figure/Body Soiled Misfortune
De spijspot breekt zijn poten. Het maal van de vorst wordt vermorst en de gestalte wordt bevlekt. Onheil!
.
Cauldron Yellow Ear/Handle Gold (carrying)Rod Benefit Perseverance
De spijspot heeft gele handvaten, gouden draagringen. Bevorderlijk is standvastigheid.
.
Cauldron Jade Rod Great Good fortune Nothing No Benefit
De spijspot heeft jade ringen. Groot heil! Niets dat niet bevorderlijk zou zijn.
.
.
home