Negen onderaan :
.
.
 
2e plaats negen :
.
.
 
3e plaats negen :
.
.
 
.
.
.
 
4e plaats negen :
.
.
 
5e plaats zes :
.
.
 
Negen bovenaan :
.
.
 
.
.
.
No Crossing/Near Harm No Blame/Regret Difficulty Then No Blame/Regret
Geen betrekking tot het schadelijke, dan is er geen blaam. Blijft men zich van de moeilijkheid bewust, dan blijft men zonder blaam.
.
Big Cart/Wagon With Load Have Far Go No Blame
Een grote wagen om te beladen. Men kan gerust iets ondernemen. Geen blaam.
.
Duke/Noble/Prince Use/Act/Offer No obstruction/Enjoyment
Een vorst stelt het ter beschikking
.
At/To Heaven Son Small/Petty Man Not Overcome/Reach
van de zoon des hemels. Een klein mens kan dat niet.
.
Not Its/The Prosperous appearance No Blame
Hij maakt onderscheid tussen zichzelf en zijn naaste. Geen blaam.
.
Honesty Trust Crossing As/With Dignity As Good fortune
Wiens waarheid minzaam is en toch waardig, die heeft heil.
.
From Heaven Protection/Help Its/The Good fortune
Vanuit de hemel wordt hij gezegend, heil!
.
No/Not/Nothing No/Not/Nothing Benefit
Niets dat niet bevorderlijk is.
.
home