.
Negen onderaan :
.
.
.
2e plaats zes :
.
.
.
.
.
.
.
3e plaats zes :
.
.
.
.
.
.
.
4e plaats zes :
.
.
.
5e plaats negen :
.
.
.
.
.
.
.
Negen bovenaan :
.
.
.
Benefit Use/Act For Big Action/Deed Great Good fortune No Blame/Mistake
Bevorderlijk is het grote daden te volbrengen. Verheven heil! Geen blaam.
.
Or/May Increase Of Ten Amount Of Tortoise/Fortune Not Overcome Opposition Forever
Hij zal wel door iemand vermeerderd worden. Tien paar schildpadpadden kunnen dat niet verhinderen. Duurzame
.
Perseverance Good fortune King Use/Act Worship At Emperor Good fortune
Standvastigheid brengt heil. De koning toont hem voor God. Heil.
.
Increase Of Use/Act Misfortune Thing/Business No Blame Have Trust/Sincerity Middle
Men wordt verrijkt door rampspoedige gebeurtenissen. Geen blaam als je waarachtig bent, in het midden
.
Way/Behavior Tell/Say Public Use/Act Jade insignia
wandelt en de vorst bericht met een zegel.
.
Middle Way Tell Public Follow Benefit Use/Act For/As Depend/Rely Move Country/Capital
Als je in het midden wandelt en de vorst bericht, zal hij volgen. Bevorderlijk is het gebruikt te worden bij het verleggen van de hoofdstad.
.
Have Trust/Sincerity Give Heart Not Ask Great Good fortune Have
Als je werkelijk een goed hart hebt vraag dan niet. Verheven heil! Waarlijk,
.
Trust/Sincerity Give My Virtue/Morality
goedheid zal je als deugd worden aangerekend.
.
Not Increase It Or Strike/Hurt It Make/Build Mind/Heart Not Endure/Bear Misfortune
Hij dient niemand tot vermeerdering. Het kan zelfs zijn dat iemand hem slaat. Hij heeft zijn hart niet altijd in bedwang. Onheil!
.
.
home