.
Zes onderaan :
.
.
.
2e plaats negen :
.
.
.
3e plaats negen :
.
.
.
4e plaats negen :
.
.
.
.
.
.
.
5e plaats negen :
.
.
.
Negen bovenaan :
.
.
.
Use/Act Save/Help Horse Strong Good fortune
Hij verschaft hulp met de kracht van een paard.
.
Dissolution/Dispersion Run The/Its/His Support/Change Remorse/Regret Die/Disappear
Bij de oplossing loopt hij op zijn stut toe. Berouw verdwijnt.
.
Dissolution/Dispersion The/Its/His Self No Regret/Remors
Hij lost zijn Ik op. Geen berouw.
.
Dissolution/Dispersion The/Its/His Group/Organization Great Good fortune
Hij maakt zich los van zijn schare. Verheven heil!
.
Dissolution/Dispersion Have Hill/Mound Not Others/Foreighn For Think
Door verstrooiing volgt opeenhoping. Dat is iets waaraan gewone mensen niet denken.
.
Dispersion/Scattering Sweat The/Its/His Big Shout/Order Dissolution/Dispersion King Residence No Blame
Oplossend als zweet zijn zijn luide kreten. Oplossing! Een koning verwijlt zonder blaam.
.
Dissolution/Dispersion The/Its/His Blood Go Far Out No Blame
Hij lost zijn bloed op. Weggaan, zich verre houden, naar buiten gaan is zonder blaam.
.
.
home