.
Negen onderaan :
.
.
.
2e plaats negen :
.
.
.
.
.
.
.
3e plaats zes :
.
.
.
.
.
.
.
4e plaats zes :
.
.
.
5e plaats negen :
.
.
.
Negen bovenaan :
.
.
.
Evaluate/Consider Good fortune Have Other/Outside Not Place
Bereid zijn brengt heil. Zijn er bijbedoelingen, dan is dat verontrustend.
.
Sing/Call Crane At/In Shade The/Its Son
Een roepende kraanvogel in de schaduw. Zijn jong
.
With/Together Of I/My Have Good Duke/High position/Cup I/My With/And Thee Divide/Share Of
antwoordt hem. Ik heb een goede beker. Die wil ik met je delen.
.
Get/Find Enemy/Antagonist Or/If To drum
Hij vindt een kameraad. Nu eens trommelt hij,
.
Or/If Stop/Retreat Or/If Cry/Weep Or/If Sing
dan houdt hij op. Nu eens zucht hij, dan zingt hij weer.
.
Moon Almost Full Horse Pair/Both Loss/Disappear No Blame
De maan die bijna vol is. Eén paard van het span gaat verloren. Geen blaam.
.
Have Trust/Sincerity Hold/Link As No Blame
Hij bezit waarheid die nauw verbindt. Geen blaam.
.
Flat Sound/Song/Shout Step/Reach/Upward At/In Heaven Perseverance/Persistence Misfortune
Hanengekraai dat ten hemel stijgt. Standvastigheid brengt onheil!
.
.
home