Negen onderaan :
.
.
 
2e plaats negen :
.
.
 
3e plaats zes :
.
.
 
.
.
.
 
4e plaats negen :
.
.
 
5e plaats negen :
.
.
 
Negen bovenaan :
.
.
Simple/True Walk Go No Blame
Eenvoudig optreden. Voortschrijden zonder blaam.
.
Walk Road Flat/Smooth Flat/Smooth Quiet/Modest/Dark Man Perseverance Good fortune
Optreden op eenvoudige, effen baan. De standvastigheid van een donkere man brengt heil.
.
Eye (One) Can See Limp/Lame Can Walk/Step
Een eenogige kan zien, een lamme kan optreden.
.
Walk/Step Tiger Tail Bite Man Misfortune Warlike/Fighting Man Becomes/For/As Your Great King
Hij treedt op de staart van de tijger. Die bijt de mens. Onheil! Zo handelt een krijgsman voor zijn grote vorst.
.
Walk/Step Tiger Tail Fearful Fearful Final Good fortune
Hij treedt op de staart van de tijger. Voorzichtigheid en behoedzaamheid leiden tenslotte tot heil.
.
Decisive Walk/Step Persistence/Perseverance Dangerous
Beslist optreden. Standvastigheid bij het zich bewust zijn van gevaar.
.
Observe/Look Walk/Step Become/Ahead Happiness The Return Great Good fortune
Blik terug op je optreden en toets de gunstige tekens. Is alles volmaakt, dan komt verheven heil.
.
home