Zes onderaan :
.
.
 
2e plaats zes :
.
.
 
3e plaats negen :
.
.
 
4e plaats negen :
.
.
 
5e plaats negen :
.
.
 
Negen bovenaan :
.
.
 
Retreat Tail Danger Not Use/Act Have Long/Far Go
Bij de terugtocht aan de staart: dat is gevaarlijk. Men mag niet iets willen ondernemen.
.
Hold/Keep Of Use/Act Yellow Cattle Of Skin Not Of Convince/Win Word
Hij houdt hem vast met geel osseleer. Niemand vermag hem los te rukken.
.
Bound/Tied Retreat Have Severe Danger Feed Officials/Officers Second Wife/Concubine Good fortune
Opgehouden terugtocht is pijnlijk en gevaarlijk. De mensen als meiden en knechten te houden brengt heil.
.
Good/Favorable Retreat King/Respected Son/Sir Good fortune Small Person Unfortunate
Vrijwillige terugtocht brengt de edele heil, de gemene man achteruitgang.
.
Praise Retreat Perseverance Good fortune
Vriendelijke terugtocht. Standvastigheid brengt heil.
.
Fatty/Leisure Retreat Not No Benefit
Blijmoedige terugtocht. Alles is bevorderlijk.
.
.
home