.
Negen onderaan :
.
.
.
2e plaats negen :
.
.
.
3e plaats negen :
.
.
.
4e plaats negen :
.
.
.
5e plaats negen :
.
.
.
Negen bovenaan :
.
.
.
(Alles negen :)
.
.
.
Hidden Dragon Not Act
Verborgen draak. Handel niet.
.
See Dragon In/At Field Benefit/Auspicious See Great Man/Person
Op het veld verschijnende draak. Het is bevorderlijk de grote man te zien.
.
Superior Person All Day Consider/Ponder Consider/Ponder Night Self-examination As/Like Danger/Seriousness No Blame/Mistake
De bovenpersoonlijke wikt en weegt overdag,onderzoekt zichzelf 's nachts alsof bezwaard;geen blaam.
.
May/Or (= options) Leap up In/At Deep water No Blame/Mistake
Aarzelende opzwaai over de diepte. Geen blaam.
.
Flying Dragon In/At Heaven Benefit/Auspicious See Great Man/Person
Vliegende draak aan de hemel. Het is bevorderlijk de grote man te zien.
.
Over/Uppermost Dragon Have Regret/Remorse/Repentance
Hoogmoedige draak zal reden hebben tot berouw.
.
.
.
.
.
.

home