36. LICHTSVERDUISTERING (*) Wilhelm vertaling
hexagram 36 groen
 
Begenadigend is gewortelde divinatie.
 
 
 
 
Zes verhoogd:   Het niet verlichtende van de aanvangsduisternis,
    klom eerst op in de hemel, daalde later af in de grond.
     
5e zes:   Verduistering van verlichting in een mandje, (**)
    begenadigt divinatie.
     
4e zes:   De linker buik binnendringen;
    begrip verkrijgend van bewustzijnsverduistering,
    verlaat je de setting.
     
3e negen:   Lichtverduistering's verduistering tijdens de drijfjacht in
    het zuiden, doet diens grote hoofd verkrijgen.
    Extreem kan men niet divineren.
     
2e zes:   Lichtsverduistering verwondt de linker dij.
    De ondersteuning van een krachtig paard gebruiken is
    fortuinlijk.
     
Negen onderaan:   Het licht, verduisterd tijdens de vlucht,
    laat diens linker vleugel hangen.
    Een bovenpersoonlijk reizende, drie dagen niet etend,
    heeft een verre bestemming.
    De waard zal kritiek hebben.
     
     
(*)
  Ook vertaalbaar als 'de roepende fazant'.
     
(**)
  Letterlijk: 'als de Chi-prins'.
     
 

home