46. GROEIEN (treden klimmen & dalen) Wilhelm vertaling
hexagram 46 groen
 
Creatie ontwikkelt;
begenadiging ziet een groots persoon zonder bloed.
Zuidelijk optrekken is fortuinlijk.
 
 
 
 
Zes verhoogd:   Gerezen in het donker;
    begenadiging in het niet wijken van het gedivineerde.
     
5e zes:   Divinatie is fortuinlijk; treden lopend.
     
4e zes:   De koning volbrengt een offering op de adem-berg;
    fortuinlijk zonder blaam.
     
3e negen:   Opkomen in een leeg domein.
     
2e negen:   Zodra terugkerend,
    is het begenadigend gebruik te maken van de wassing;
    geen blaam.
     
Zes onderaan:   Toestaan van opklimmen zal hoogst fortuinlijk zijn.
     
 

home