11. VREDE Wilhelm vertaling
hexagram 11 groen
 
Het beperkte gaat, het ruime komt.
Fortuinlijke ontwikkeling.
 
 
 
 
Zes verhoogd:   In de geheimzinnige stadsgracht teruggezakte wal;
    zet geen leger in.
    Wanneer het eigen grondgebied orders verkondigt,
    divineert dit zelfzucht.
     
5e zes:   Koning Yi huwelijkt zijn dochters naar leeftijd uit:
    fortuinlijk creërend.
     
4e zes:   Fladder fladder, zonder rijkdom naar de buren, zonder
    voorbehoud in vertrouwen.
     
3e negen:   Geen equilibrium (evenwicht) zonder inclinatie (helling)
    geen gaan zonder terugkeer.
    De worteling divineert geen blaam.
    Ben niet bezorgd over je terugkeer.
    Wie ondersteunt heeft welstand.
     
2e negen:   De roekeloze trommelaar gebruikend om rivieren over
    te steken zonder het bontgevlekte paard achter te laten,
    vergeet je niet te akkederen met gecentreerde actie.
     
Negen onderaan:   Graswortels zullen optrekken met hun verwanten (*);
    oprechtheid (**) is fortuinlijk.
     
 
(*)
  Hoewel er staat in de tekst (hetgeen 'maag' betekent)
    lijkt , zoals bij de 1e lijn van hexagram 12, hier beter.
    wordt geacht een oude vorm van het woord te zijn,
    dat op deze plaatsen in de overleverde tekst staat.
    'Maag' valt associatief weliswaar met het bovenste trigram
    'aarde' te verenigen, maar het maanhuis 'Maag', de
    'Hemelse Graanschuur', behoort associatief niet tot de lente
    maar tot de herfst.
     
(**)
  Het ontbrekende karakter is overeenkomstig het in deze
    tekst gangbare vertaald.
     
     

home