62. OVERHEERSING VAN DE KLEINEN Wilhelm vertaling
hexagram 62 groen
 
Ontwikkeld: begenadigt divinatie.
Vermag kleine dingen, vermag geen grote dingen.
De nagalm van een zich verheffende vogel is niet gepast;
de gepast dalende is hoogst fortuinlijk.
 
 
Zes verhoogd:   Het niet aanhoudende overheersen
    verstrikte de opvliegende vogel.
    Dit onfortuinlijke wordt overspannen genoemd.
     
5e zes:   Dikke wolken zonder regen van mijn westelijke terp;
    de hengelende prins verkrijgt het vlies in de grot. (***)
     
4e negen:   Zonder blaam het niet overheersende aan houden.
    Het slijpsteengevaar van ermee doorgaan moet
    afgewenteld worden;
    niet-handelende oprechtheid divineert.
     
3e negen:   Voorzorgsmaatregelen bij genotzucht overheersen niet,
    het kan onfortuinlijken verslaven.
     
2e zes:   Je grootvader overheersend?
    Hou je aan de bondgenoot. (**)
    De heer niet bereikend?
    Hou je aan de dienaar zonder blaam.
     
Zes onderaan:   Vliegende vogel met ongeluk. (*)
     
     
(*)
  Ook: 'IJsvogel met valkuil'
    (bijv. een uit het nest gevallen jong).
     
(**)
  In de overleverde tekst staat hier '(...) aan de grootmoeder',
    d.w.z. diens echtgenote.
     
(***)
  O.a. associërend met het trommel-vlies,
    oftewel 'gehoor krijgen'.
     
 

home