34. VREEDZAME KRANIGHEID Wilhelm vertaling
hexagram 34 groen
 
Begenadiging divineert.
 
 
 
 
Zes verhoogd:   De ram die een omheining bestormde
    kan niet terugtrekken kan niet vooruit gaan.
    Geen langdurige begenadiging; na worstelen fortuinlijk.
     
5e zes:   De bok gemakkelijk verliezend is er geen berouw.
     
4e negen:   Divinatie is fortuinlijk, berouw verdwijnt.
    De onbewerkte agaat (*) raakt niet verwikkeld;
    de kranigheid bevindt zich vreedzaam in de
    asverbinding van een voertuig.
     
3e negen:   De kleine mens gebruikt kranigheid, dee
    bovenpersoonlijke gebruikt verdwijnen
    bij divinatie van slijpsteengevaar;
    de ram die een omheining bestormt
    raakt verwikkeld met diens horens.
     
2e negen:   Divinatie is fortuinlijk.
     
Negen onderaan:   Met kranigheid aan de voeten
    is oprechtheids valkuil het weerklank hebbende.
     
 
(*)
  Het onbewerkte blok, o.a. geassocieerd met zwangerschap
    en bescherming op de terugweg van een pelgrimstocht,
    wordt onder hoge druk in de aarde gevormd. Agaat is de
    veelvuldigst voorkomende steen met de hardheid van
    edelstenen en valt het eenvoudigst te bewerken
    (slijpen/kleuren).
     
 

home