3. TROEBEL WATER Wilhelm vertaling
hexagram 3 groen
 
Creatie ontwikkelt, Begenadiging vervult.
Niet ingrijpen, er is een verre bestemming;
begenadigend is het de prins te installeren.
 
 
 
 
Zes verhoogd:   Gekweld een paard bestegen hebbend,
    als bloed druppelend gelijk stromen.
     
5e negen:   Opstallen van de rijkdom.
    Geringe divinatie is fortuinlijk,
    grote divinatie een valkuil.
     
4e zes:   Gekweld een paard bestijgen als vragend om verwarde
    verrijking.
    Doorgaan is fortuinlijk, niets onbegenadigend.
     
3e zes:   Dierbaren jagen zonder bloem;
    slechts tot in de rand van het woud.
    De gecentreerde bovenpersoonlijke verwacht liever
    dan te zwichten. Doorgaan berouwt (**).
     
2e zes:   Troebelig als op een terp,
    als gekweld een paard bestijgen.
    Het is geen kwestie als van rovers die dwalend verrijken.
    De maagdelijke persoon divineert: engageert niet.
    Tien stammen (*), dan engagement.
     
Negen onderaan:   Halverwege: begenadiging blijft divineren,
    begenadigend het prinselijke te reguleren.
     
 
(*)
  Met tien stammen wordt een complete tijdsperiode
    aangeduid, zoals de tiendaagse week
    of de tien ma(a)n(d)en voor de geboorte.
     
(**)
  Hier bevindt zich het vooralsnog onvertaalbare teken in de
    MWT-tekst. 'Berouw' stamt van de overleverde tekst.
     
 

home