60. DISCIPLINE Wilhelm vertaling
hexagram 60 groen
 
Ontwikkelend;
verdroogde disciplinering kan niet divineren.
 
 
 
 
Zes verhoogd:   Verdroogde discipline divineerde een valkuil;
    berouw verdween.
     
5e negen:   Zoete discipline is fortuinlijk;
    doorgaan kent geestvervoering.
     
4e zes:   Vreedzame discipline is ontwikkelend.
     
3e zes:   Niet als discipline? Dan als tranen huilen; geen blaam.
     
2e negen:   Voordeur en hof niet uitgaan is een valkuil.
     
Negen onderaan:   Poort en raam niet uitgaan zonder blaam.
     
 

home