47. UITPUTTING Wilhelm vertaling
hexagram 47 groen
 
Ontwikkeling divineert fortuinlijk
voor een groots persoon zonder blaam.
Indien je klaagt zul je niet geloofd worden.
 
 
 
 
Zes verhoogd:   Uitgeput in kronkelende wijnranken,
    in verdubbelde dienstbaarheid uitroepend dat het niveau
    betreurenswaardig is.
    De berouw hebbende divineerde fortuinlijk.
     
5e negen:   Stutten verdubbeld, uitgeput in (purper) rode pijlen,
    dan komt vreugde traag.
    Begenadiging hanteert symbolische offeringen.
     
4e negen:   Traag bewegend, bedrukt in een gouden rijtuig, komt
    betreuren tot een eind.
     
3e zes:   Uitgeput in de rotsen, roepend in doornen en distels.e
    Het verblijf in gaande zonder de vrouw te zien
    is een valkuil.
     
2e negen:   Uitgeput bij wijn en voedsel; de (vermiljoen) rode pijl zal
    komen.
    Begenadiging brengt symbolische offeringen,
    een expeditie opzetten is onfortuinlijk zonder blaam.
     
Zes onderaan:   Bij nieuwe maan uitgeput op een stam geworteld zittend,
    een diepe kloof in gaan.
    Drie jaar zonder opbeuring in een valkuil.
     
     

home