31. FIJNGEVOELIGHEID Wilhelm vertaling
hexagram 31 groen
 
Ontwikkelend.
Begenadiging divineert; vrouwelijk verenigen is fortuinlijk.
 
 
 
 
Zes verhoogd:   Aanvoelen
    was in het vlees van de wangen, pas (****) en tong.
     
5e negen:   Aanvoelend in het vlees van de rug (***) is er geen spijt.
     
4e negen:   Fortuinlijk divinerend, verdwijnt berouw.
    Gaan en komen afwegend
    volgen gelijkgezinden bezegelende gedachten.
     
3e negen:   Aanvoelen in de dijen; (**)
    volharden in uitspatting is betreurenswaardig.
     
2e zes:   Aanvoelen in de kuit is een valkuil,
    verduren is fortuinlijk.
     
Zes onderaan:   Voorvoelen in de kervelboom (*).
     
     
(*)
  Van de kervelboom werd o.a. gebruik gemaakt om een
    houten beeld van De Moeder te vervaardigen.
    Hier associërend met empathie en 'grote teen'.
     
(**)
  Eigenlijk staat hier wederom 'kuiten' geschreven,
    associërend met intuitie. 'Dijen' is aan de overleverde tekst
    ontleend, associërend met expansie.
     
(***)
  Letterlijk staat hier 'bovenbeen'. 'Rug' is aan de overleverde
    tekst ontleend.
     
(****)
  De (mond)opening van een gebergte of tussen heuvels.
    Als uitdrukking verwijst dit naar ironie.
     
     

home