49. REVOLUTIE (RUI) Wilhelm vertaling
hexagram 49 groen
 
Naderhand (*) heb je weerklank, creativiteit ontwikkelend.
Begenadiging divineert; spijt verdwijnt.
 
 
 
 
Zes verhoogd:   De bovenpersoonlijke transformeerde gelijk een panter,
    kleine personen ruiden van aangezicht.
    Optrekken is onfortuinlijk, blijven divineert fortuinlijk.
     
5e negen:   De grootse persoon transformeert gelijk een tijger;
    zonder voorspelling weerklank hebbend.
     
4e negen:   Berouw verdwijnt;
    weerklank hebbend verandert je noodlot fortuinlijk.
     
3e negen:   Optrekken is onfortuinlijk,
    het divineert slijpsteengevaar.
    Omwenteling, op drie gelegenheden verwoord,
    kun je antwoorden.
     
2e zes:   Naderhand, na de omslag ervan,
    is optrekken fortuinlijk zonder blaam.
     
Negen onderaan:   Verbinding zal gebruikmaken van geel vee voor het
    vernieuwen van de huid.
     
 
(*)
  Letterlijk: Op de zesde stam, d.w.z. als het midden (de maat)
    van de tiendaagse cyclus gepasseerd is.
     
 

home