4. ONGECULTIVEERDHEID Wilhelm vertaling
hexagram 4 groen
 
Ontwikkelend.
Niet-Ik zoekt kinderlijke naïviteit,
het ongecultiveerde kind zoekt Mij.
De eerste voorspelling fortuinlijk.
Herhaaldelijk twee en drie wichelen?
Twee en drie wichelt dan geen fortuinlijke begenadiging
bij divinatie.
 
 
 
Negen verhoogd:   Ongecultiveerd [straffen]
    was niet begenadigend [voor] rovers;
    begenadigend was het geroofde.
     
5e zes:   Naïeve ongecultiveerdheid: fortuinlijk.
     
4e zes:   ... (*) geraakt door ongecultiveerdheid uitgeput.
     
3e zes:   Verenig je niet.
    De vrouw die naar het goud van de man kijkt
    verliest haar Zelf.
    Geen verdere begenadiging.
     
2e negen:   Ongecultiveerdheid toedekken is fortuinlijk.
    Vrouwelijk ontvangen is fortuinlijk;
    persoonlijke zorg voor de familie.
     
Zes onderaan:   Ongecultiveerdheid afleggend, zal het begenadigend zijn
    gedisciplineerd te handelen.
    De mogelijkheden tot disciplinering verwijderd
    lijdt dit tot onhandelbaarheid.
     
(*)
  Dit deel van de tekst is onleesbaar, maar wijkt gezien de
    ervoor gereserveerde ruimte aanzienlijk af van de
    overleverde tekst.
    Vermoedelijk stond hier 'de dienaar' of nog iets letterlijker
    'Degene met orakelantwoorden'; die weerklank heeft.
     
 

home