41. VERMINDERING Wilhelm vertaling
hexagram 41 groen
 
De weerklank hebbende, creëert fortuinlijk zonder blaam.
De divinatiemogelijkheid begenadigt het hebben van
een verre bestemming.
Wat in te zetten?
Twee graankisten kunnen voor offering gebruikt worden.
 
 
 
Negen verhoogd:   Niet verminderen of vermeerderen hiervan
    was zonder blaam, divineerde fortuinlijk.
    De verre bestemming hebbende,
    kreeg bekwame hulp zonder zetting.
     
5e zes:   De vermeerdering met de waarde van tien
    schildpadschilden valt niet af te buigen;
    creëert fortuinlijk.
     
4e zes:   Verminderen van de gebreken der verwikkelingen;
    afhandeling geeft vreugde zonder blaam.
     
3e zes:   Drie mensen tezamen lopend: begenadiging vermindert
    ze met één;
    een persoon alleen lopend: begenadiging wint diens
    kameraad.
     
2e negen:   Begenadiging divineert:
    De oprechte gevangen; geen vermindering of
    vermeerdering hiervan.
     
Negen onderaan:   Verwikkelingen afhandelend is gaan zonder blaam;
    schenking vermindert het.
     
 

home