52. BERGEN (STIL HOUDEN) (*) Wilhelm vertaling
hexagram 52 groen
 
Bergen achter de rug ; onbereikbaarheid van de romp.
Tuinen betreden zonder het persoonlijke te zien
is zonder blaam.
 
 
 
 
Negen verhoogd:   Waarachtig bergen was fortuinlijk.
     
5e zes:   Bergen van de kaken;
    de woorden zijn geordend en berouw verdwijnt.
     
4e zes (***):   Bergen van de romp (zonder blaam).
     
3e negen (**):   Bergen van de lendenen beschadigt het staartbeen;
    slijpsteengevaar verstikt het hart.
     
2e zes:   Bergen van de kuiten verheft niet het gevolg;
    het hart is niet bevlogen.
     
Zes onderaan:   Bergen van de voet zonder blaam, begenadigt
    verlichtte divinatie.
     
 
(*)
  Letterlijk: 'Worteling' (als een berg in de aarde).
     
(**)
  Lendenen = 'onderbuik'; 2e chakra.
    Staartbeen = 1e chakra.
     
(***)
  Letterlijk: 'Grote vier' i.p.v. '4e zes'.
    Vermoedelijk een associatie met 'het corporele'.
    Het 'zonder blaam' is in de MWT-tekst achterwege gelaten.
     
 

home