18. BAMBOESTENGELS (*) Wilhelm vertaling
hexagram 18 groen
 
Creatie ontwikkelt fortuinlijk,
begenadigend om het grote stroomdal te kruisen.
Voor de aanvang (**) drie dagen, drie dagen na de aanvang.
 
 
 
 
Negen verhoogd:   Geen koning of prinses dienend,
    was hoogwaardig karakter de beklemmende deugd. (***)
     
5e zes:   Drijven van vader's bamboe;
    gebruik makend van waardering.
     
4e zes:   Badend bij vader's bamboe,
    zal voortgaan beschaamdheid zien.
     
3e negen:   Drijven van vader's bamboe;
    de kleinen hebben geen grote blaam te betreuren.
     
2e negen:   Drijven van moeder's bamboe;
    ze vermag niet te divineren.
     
Zes onderaan:   Drijven van vader's bamboe;
    met een bekwaam kind; geen blaam.
    Slijpsteengevaar, maar uiteindelijk fortuinlijk.
     
     
(*)
  De sterkste wind vermag bamboe niet te breken vanwege
    diens buigzaamheid. Aangezien het winterhard is trotseert
    het alle seizoenen. Naast deze flexibele (lang blijvende)
    standvastigheid zijn er o.a. de associaties 'uitbeelden van het
    hexagram' en aan-/uitdrijven mee verbonden.
     
(**)
  Letterlijk: 'voor dag 1' (van de tiendaagse weekcyclus).
    Hexagram 18 bevindt zich in het maanhuis, halverwege
    tussen 'Winteroffer' en 'Lenteoffer'.
    Dit kwadrant van 7 maanhuizen wordt door de maan in
    gemiddeld 7 dagen doorlopen.
     
(***)
  'Schrik der wezenlozen' is de religieuze naam van 'Monkey';
    de ook nu nog populaire hoofdpersoon uit een zeer oude
    Chinese vertelling,
    opgetekend door Wu Ch'eng-En (±1506-1582).
     
 

home