64. ONBESTENDIGHEID (NIET GEVESTIGD) Wilhelm vertaling
hexagram 64 groen
 
Ontwikkelt het kleine.
De bij de waadplaats dampende vos (*)
overspoelt diens staart;
geen verregaande begenadiging.
 
 
 
Negen verhoogd:   Weerklank hebbend, dronk je wijn zonder blaam.
    Het hoofd overspoeld, verloor de weerklank hebbende
    gerechtheid.
     
5e zes:   Divineren is fortuinlijk berouw verdwijnt.e
    Bovenpersoonlijke's licht bevat weerklank; fortuinlijk.
     
4e negen:   Divineren is fortuinlijk; berouw verdwijnt.
    Overrompeling hanterend
    disciplineer je het gebied der geesten.
    Na drie jaar bezit je de opbrengst van een groot rijk.
     
3e zes:   Vooralsnog onbestendig, is optrekken een valkuil.
    Begenadigend om het grote stroomdal te kruisen.
     
2e negen:   Door het hemelsblauwe zijdelint getrokken divineren.
     
Zes onderaan:   De staart overspoelen is betreurenswaardig.
     
     
(*)
  Verhit van het haasten.
     
 

home