56. REIZEN (ZWERVEN) Wilhelm vertaling
hexagram 56 groen
 
Kleinheid ontwikkelend reizen divineert fortuinlijk.
 
 
 
 
Negen verhoogd:   Het nest van de kraai onderuitgehaald.
    De persoonlijk reizende lachte aanvankelijk,
    huilde later tranen.
    De os aan de overgang verliezend was er gevangenschap.
     
5e zes:   Fazant schietend sterft een pijl,
    eindigend met verheven roem.
     
4e negen:   De reiziger krijgt aan het eindpunt de machtsbijl;e
    mijn hart is niet verheugd.
     
3e negen:   De reiziger's verblijfplaats verbrandt;
    verlies van het jonge wild divineert gevaar.
     
2e zes:   De reiziger bereikt een verblijfplaats;
    het opgehoopte verstrooiend
    krijg je jong wild af te stropen, divineer.
     
Zes onderaan:   Van de ene kleinigheid naar de andere reizen
    is het vuur dat je kunt krijgen.
     
     

home