30. HET HECHTENDE (*) Wilhelm vertaling
hexagram 30 groen
 
Begenadiging divineert; ontwikkelend.
De koe opkweken is fortuinlijk.
 
 
 
 
Negen verhoogd:   De uitrukkende koning richtte;
    had als beloning het gebroken hoofd.
    Niet de meelopers vangend was er geen blaam.
     
5e zes:   Uiten van tranen alsof ze uit de neus druppelen;
    bedroefd de schijn beklagen is fortuinlijk.
     
4e negen:   Uitgaan als opkomen; als dwalend (****), als dovend,
    als verlaten.
     
3e negen:   Het schijnsel van de namiddag;
    niet dragen van de aarden kruik en zang? Dan grootmoedig.
    Beklag over de ouderdom is een valkuil.
     
2e zes:   Een geel net (***) creëert fortuinlijk.
     
Negen onderaan:   De treden wijken (**);
    de hierop aandachtige zal zonder blaam zijn.
     
 
(*)
  M.n. de aanhechting tussen wagenas en wagengestel.
    Ook 'het Net'.
     
(**)
  Kan ook vertaald worden met 'het oude optreden'.
    De overleverde tekst spreekt hier van 'tegengesteld optreden'.
     
(***)
  Ook 'een vestingsplaats, hechtingsplaats'.
     
(****)
  Ook 'Confused'..
     
 

home