50. DE KETEL (SPIJSPOT) (*) Wilhelm vertaling
hexagram 50 groen
 
Creëert fortuinlijk, ontwikkelend.
 
 
 
 
Negen verhoogd:   Een ketel met jade staf was hoogst fortuinlijk,
    niets onbegenadigend.
     
5e zes:   De ketel heeft gele grepen met een gouden staf;
    begenadiging divineert.
     
4e negen:   Een ketel met gebroken poot
    vergooit het voedsel der dienaar,
    diens persoon bevuilend; onfortuinlijk.
     
3e negen:   De grip van de ketel omgekeerd,
    diens gang belemmerd,
    wordt het vet van de fazant niet gegeten.
    Zojuist neergeslagen, is de
    vermindering der bewolking uiteindelijk fortuinlijk.
     
2e negen:   De ketel heeft inhoud.
    Mijn kameraden hebben een plaag
    die ik niet kan verhelpen; fortuinlijk.
     
Zes onderaan:   De ketel met korsten aan de voet;
    begenadiging verwijdert het niet-goede.
    Een concubine, winnend met het kind,
    zal geen blaam zijn.
     
(*)
  Ook te vertalen met: 'De driepoot'.
     
 

home