42. VERMEERDERING (*) Wilhelm vertaling
hexagram 42 groen
 
Begenadiging heeft een verre bestemming,
begenadigend is om het stroomdal te kruisen.
 
 
 
 
Negen verhoogd:   Je vermeerderde het niet
    want je zou aangevallen worden.
    Het optrekkende hart was niet duurzaam;
    gevangenschap.
     
5e negen:   De weerklank hebbende
    schenkt diens hart niet op verzoek,
    creëert fortuinlijk.
    De weerklank hebbende schenkt mijn deugd.
     
4e zes:   De middenweg openbarend volgt het publiek;
    de begenadigde gebruikt familiariteit om de hoofdstad
    te bewegen.
     
3e zes:   Vermeerdering door gebruikmaking van verheffingen
    zonder blaam.
    Weerklank hebbend de middenweg bewandelend,
    gebruik je publiekelijk openbarend de paleistoegang.
     
2e zes:   De mogelijke vermeerdering met de waarde van tien
    schildpadschilden, valt niet af te buigen.
    Oprechtheids divinatie is fortuinlijk;
    de koninklijke offeringen aan de heer opdragen
    is fortuinlijk.
     
Negen onderaan:   Begenadiging voor grote daden gebruiken
    zal fortuinlijk creëren zonder blaam.
     
     
(*)
  'Het Tau des hemels is nemend die overvloed hebben,
    'maar vermeerderend wat niet meer kan.
    'Het Tau van personen neemt wat niet meer kan,
    'maar dient daarmee het overvloedige.' (Lau Tzu)
     
 

home