53. GELEIDELIJKE VOORUITGANG (GRADUELE PROGRESSIE) Wilhelm vertaling
hexagram 53 groen
 
Een vrouwelijk innerlijk is fortuinlijk;
begenadiging divineert.
 
 
 
 
Negen verhoogd:   De wilde gans vorderde geleidelijk in de vlakten.
    Diens veren kunnen symbolisch gehanteerd worden;
    fortuinlijk.
     
5e negen:   De wilde gans vordert geleidelijk in de heuvels.
    De vrouw is drie jaar onontvankelijk,
    uiteindelijk kan niets haar succes weerhouden;
    fortuinlijk.
     
4e zes:   De wilde gans vordert geleidelijk in de bomen,
    soms een houtblok vindend om de rovers te weerstaan
    zonder blaam.
     
3e negen:   Wilde ganzen vorderen geleidelijk in de binnenlanden.
    De echtgenoot keert niet terug van een expeditie,
    de verwikkelde (*) vrouw wordt niet gevoed;
    onfortuinlijk.
    Begenadiging wijst rovers hun plaats.
     
2e zes:   Wilde ganzen vorderen geleidelijk op het talud.
    Wijn en voedsel stromen overvloedig, fortuinlijk.
     
Zes onderaan:   Wilde ganzen vorderen geleidelijk
    langs de waterige diepte.
    Met de kleintjes gevaarlijk ziek
    zal er kritisering zijn zonder blaam.
     
 
(*)
  Letterlijk: 'vrouw in koord' (gehuwd, aan huis gebonden,
    zwanger enz.).
     
 

home